Vlada TK preispituje odgovornost Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“

by admin2
| 12:08
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada je danas prihvatila informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o postupanju po Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, a u vezi preispitivanja odgovornosti članova Nadzornog odbora u JP,,Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. zbog nesprovođenja pravosnažnih sudskih presuda.

Shodno prihvaćenoj Informaciji Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je zaduženo da naloži Budžetskoj inspekciji da izvrši kontrolu provođenja plana rada JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2018. i 2019. godinu godinu, sa posebnim naglaskom provođenje svih pravosnažnih sudskih presuda od strane JP ,,Međunarodni aerodrom Tuzla“, zakonitost izbora izvođača radova na projektu dogradnje i rekonstrukcije putničkog terminala JP ,,Međunarodni aerodrom Tuzla“, potpisanih ugovara sa izvođačima radova na projektu dogradnje i rekonstrukcije putničkog terminala JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“, sa posebnim akcentom na planirane rokove, kašnjenja u realizaciji u odnosu na planirane rokove, te poduzete mjere u skladu sa potpisanim ugovorima (ugovorne kazne i slično).

Od menadžmenta i organa upravljanja Aerodroma je zatraženo  da sagledaju stanje postojanja elemenata krivične odgovornosti ranijeg menadžmenta i članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla“ zbog ne izvršavanja pravosnažnih sudskih odluka, te ukoliko procijene da takvih elemenata ima o istome blagovremeno informišu i na odgovarajući način uključe nadležne istražne organe.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.