Umihanićeva “družina” ne odustaje: Novi upravni odbori BKC-a, Aerodroma, Direkcije cesta…

by admin
| 15:27

Iako joj je ostalo još svega nekoliko sedmica „vladavine“, Vlada TK-a se i dalje prevashodno bavi „sječom“ kadrova u javnim ustanovama i institucijama.

Tako je na svojoj jučerašnjoj sjednici „ekspertna družina“ Bahrije Umihanića u okviru kadrovskih pitanja donijele Rješenje o imenovanju Almire Hurić, dipl. ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona počev od 24.9.2014. godine, do okončanja postupka  imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u sastavu Izet Jajičević, predsjednik i članovi Maja Nikolić, Zlatko Dukić, Mirela Mehanović – Ibrahimović i Hari Ejubović. Također je imneovan i privremeni Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK na period najduže 90 dana u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Mirela Ibrahimović – Mehanović i Anel Delić.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje Esafa Levića, prof.historije, dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je imenovala punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i to Esad Mušanović kao predsjednika i članove Muhameda Majdančića i Almaidu Razić.

Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Za predsjednika Upravnog odobora imenovan je Mirsad Bajramović, a članovi su Husein Kurtić i Biljana Nišandžić.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” na period najduže tri mjeseca, u sastavu Jusuf Omerović, predsjednik i članovi Mirza Memić i Siniša Blagojević.     

 (TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.