Konferencija u Tuzli: Žene mogu biti željena promjena u našem društvu!

by admin
| 13:33

Danas je u Tuzli održana Konferencija pod nazivom “Žene  u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene”,  u okviru kampanje koju u okviru istoimenog projekta  provodi  Udruženje Vesta, uz  velikodušnu  podršku američkog naroda putem Ambasade SAD-a u Sarajevu.

Konferencija je realizirana u  saradnji sa Klubom parlamentarki FBiH, kao prvim međustranačkim klubu u historiji BiH, koji je formiran  u cilju prevladavanja političkih razlika i poboljšanja svakodnevnog života svih građana, a naročito žena. 

Tokom Konferencije akcenat je stavljen na položaj žene u društvu, perspektive  i  izazove razvoja, ulogu  i značaj političke participacije, interesnog zastupanja  i   djelovanja o čemu su uvodne riječi imali g-đa Hodović, predstavnica Gender centra FBiH,  prof.dr. Nada Mladina,  prof.dr. Najil Kurtić i prof.dr. Mirsada Hukić, koja je predstavila inicijative akademske zajednice sa Klubom parlamentarki.

Posebno su predstavljene aktivnosti koje je  vodio  Klub parlamentarki FBiH, od strane gđ-a Besime Borić i Spomenke Mičić,  pri čemu su naglašene buduće smjernice djelovanja Kluba u pravcu  poboljšanja statusa žena u oblasti zapošljavanja, ruralnog razvoja i poljoprivrede, porodičnog prava, a posebno u slučajevima nasilja u porodici, porodiljskim naknadama i drugim oblastima koja traže zajedničke akcije.

Predstavnice Udruženja Vesta, g-đa Amra Selesković i g-đa Indira Prljača, su istakle da danas  modernu demokraciju nije nemoguće zamisliti bez  ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u procesima i strukturama odlučivanja  u javnom i političkom životu.  Praksa i u BiH je pokazala da ukoliko  žene nisu vidljive u javnosti, i to kao ravnopravne i aktivne, teško se mogu promjeniti  tradicionalni stereotipi kojima se kaže da ženi nije mjesto u politici.  Upravo iz tog razloga je naglašeno da je nužno da stranke i centri moći u političkim partijama poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova i odgovorno prema građanima, uvažavajući principe izvrsnosti i kompetentnosti, daju jednake prilike najboljim predstavnicima svojih partija i ženama, kao i muškarcima.

Poruke koje su danas poslane sa ove Konferencije su i poziv glasačima da daju svoje povjerenje ženama na predstojećim izborima, jer upravo žene mogu biti ta toliko željena promjena u našem društvu i mijenjati svijet u kome živimo na bolje – saopšteno je.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.