Čine se prvi koraci: Zajedničkim aktivnostima zaštititi jezero Modrac

by admin
| 11:00

Mogućnosti za sufinansiranje određenih projekata koji se tiču tretmana otpadnih voda iz Rudnika mrkog uglja Banovići su bile tema prošlosedmičnog sastanka, koji je održan u prostorijama Rudnika mrkog uglja u Banovićima, a kojem su prisustvovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva prostornog uredjenja i zastite okoliša, Općine Banovici i Rudnika.

U tom smislu prioritetne aktivnosti su  čišćenje taložnih bazena i transport taložnog materijala do površinskog kopa „Čubrić“, istaknuto je u petak. Za čišćenje ovih bazena Rudnik je već ranije ove godine nabavio specijaliziranu mašinu u u koju je investirao 750.000 KM i dodatne količine flokulanata za potrebe procesa prečišćavanja otpadnih voda u iznosu od 60.000 KM. Ova ulaganja pokazuju opredjeljenost Rudnika ka zaštiti okoline, ali je za veći iskorak i dalje unaprijeđenje neophodna i drugih segmenata našeg društva.

Kako su već istekli rokovi prijave na konkurse koje je objavio Fond za ovu godinu, na sastanku je dogovoreno da se pripremi dokumentaciona osnova i uputi zahtjev prema Upravnom odboru Fonda za obezbjeđivanje određenih sredstava za date poslove i u ovoj godini. U idućoj godini će, prema riječima direktora Fonda Safeta Harbinje, biti planirana sredstva za ove namjene, jer je za Federaciju BiH jezero Modrac jedan od top prioriteta sa aspekta zaštite okoliša.

Pri tome u ovaj projekat se planira uključivanje i opština koje graniče sa jezerom, rudnika Đurđevik i Kreka sa Elektroprivredom  i ostalih subjekata relevantnih za pomenutu problematiku, rečeno je na sastanku.

            „Krenuli smo od RMU Banovići zato što je najviše pritužbi bilo na njihov rad u ovom segmentu, ali radi se o početku jedne sveobuhvatne akcije na konačnom i kvalitetnom rješavanju pitanja zagađenja jezera Modrac, akumulacije koja služi za vodosnabdijevanje gradova i obezbjeđivanje vode za industrijska postrojenja“ riječi su ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Zvjezdana Karadžina.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.