Grad Tuzla: Javni oglas za subvencije kamate rješavanja stambenog pitanja mladih

by nedim
| 6:40
  •  
  •  
  •  
  •  

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19,Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, imenovana  Rješenjem broj: 02/04-A-000729-2020,  od 14.01.2020. godine  objavljuje JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

I Predmet Javnog oglasa

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog oglasa, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

– Izjave i prijavni obrazac uz Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

(Tuzlinfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.