Udruženje “Mladi Tuzle”: Osnovan Volonterski tim

by admin2
| 16:39
  •  
  •  
  •  
  •  

Udruženje ”Mladi Tuzle” Tuzla u gradu Tuzli postoji već 16 godina. Svih ovih godina bave se prepoznavanjem potreba djece i mladih, te razvijanjem volonterizma i omladinskog aktivizma.

Kako ističu, prošle godine uočeno je smanjenje broja mladih ljudi koji vjeruju u pozitivne strane volonterizma i koji, volontiranjem, zapravo stječu neophodne osobine i vještine za svoju i budućnost zajednice u kojoj žive.  S tim u vezi, sa ciljem promocije pozitivnih vrijednosti volonterizma u zajednici, isticanja pravih vrijednosti i benefita koje pojedinac dobija volontiranjem i pružanjem svog slobodnog vremena sebi i drugima, Udruženje ”Mladi Tuzle” Tuzla donijelo je odluku o pokretanju inicijative za osnivanje Volonterskog tima Mladih Tuzle (VTMT).  

Nakon što je u oktobru 2019. godine pokrenuta ova inicijativa, obavljeno je informisanje i upis mladih ljudi u članstvo iste, potom je za 30 osoba uzrasta od 14 do 27 godina realizovan set radionica: Zakon o mladima FBiH, Zakon o udruženjima i fondacijama, Zakon o volontiranju, tim i timski rad, povjerenje, poslovna komunikacija, rad sa medijima, pisanje projekata, swot analiza, lobiranje i zagovaranje.

Jučer je u prostorijama Udruženja realizovan proces izrade sheme funkcionisanja Tima, usvajanje logotipa, misije, vizije, principa i pravila rada, te je izabrano rukovodstvo.

Za projekt menadžere Volonterskog tima Mladih Tuzle izabrani su Muris Vehabović i Emira Hamzić. Za koordinatore tehničke oblasti izabrani su Emin Turalić i Azur Delić, koordinatori za administrativnu oblast su Tajra Jogunčić i Enisa Kalfić, dok su za koordinatore oblasti za informisanje izabrane Dženita Mujkanović i Amina Paščanović.


Volonterski tim Mladih Tuzle će tokom 2020. godine biti podrška u realizaciji programskih aktivnosti Udruženja ”Mladi Tuzle” Tuzla, ali će imati i svoj vlastiti godišnji plan i program usmjeren ka povećanju broja mladih uključenih u volonterizam i omladinski aktivizam u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.

Udruženje će navedene aktivnosti i volontiranjA registrovati i akreditovati u Ministarstvu pravde FBiH u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

“Mladi Tuzle” pozivaju sve mlade ljude sa područja  Tuzlanskog kantona uzrasta od 14 do 29 godina da im se pridruže i zajedno sa njima rade na stvaranju snažnijih pojedinaca i snažnije zajednice. Prijave i informacije na udruzenjemladituzle@gmail.com ili 061 365 800.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.