BOSS zatražio tematsku sjednicu Gradskog vijeća zbog aerozagađenja u Tuzli

by admin2
| 13:47
  •  
  •  
  •  
  •  

Vijećnik Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović dostavio je zahtjev za održavanje tematske sjednice Vijeća radi razmatranja izvještaja o realizaciji zaključaka Vijeća u vezi aerozagađenja i drugim poduzetim mjerama u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli.

U zahtjevu je navedeno da je u aktuelnom mandatu Vijeće donijelo brojne zaključke u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli, o čemu se raspravljalo i van sezonskog kritičnog stanja aerozagađenja, a posebno uz stalni pritisak BOSS-a i opozicije.

S obzirom na aktuelno stanje kada je zbog zimskih uslova i individualnih ložišta aerozagađenje u kritičnoj fazi, neophodno je da se Gradskom vijeću dostavi izvještaj  o realizaciji zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi aerozagađenja i o drugim poduzetim mjerama u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli.

Zatraženo je da se sjednicu Vijeća u izvještaj uvrste posebno i informacija Elektroprivrede BiH/Termoelektrane Tuzla o stanju postrojenja za prečišćavanje ispušnih dimnih plinova, informacija o emitovanju štetnih materija od strane poslovnih subjekata na području Grada Tuzla, informacija o mogućnosti podizanja kreditnih sredstva za što hitnju toplifikaciju individualnih stambenih objekata, informacija o mogućnostima dodatnog smanjenja cijene i subvencioniranja, kao i besplatnog priključenja na daljinski sistem zagrijavanja i informacija o utrošku novčanih sredstava dobijenih od Termoelektrane Tuzla – saopšteno je iz Bosanske stranke.

(Tuzlainfo.ba)


Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.