Vanredna sjednica Vlade TK: Prihvaćen prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za zdravstvo

by admin2
| 20:00
  •  
  •  
  •  
  •  

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila prijedlog teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao dio Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH, kao reprezentativnim sindikatom.

Ministrica zdravstva TK Dajana Čolić, je ovlaštena da u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona potpiše novi Kolektivni ugovor, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zadužen da obezbijedi finansiranje javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona prema danas prihvaćenom tekstu Kolektivnog ugovora.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona. Ovaj tim je ovlašten da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, vodi pregovore radi zaključivanja Sporazuma o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave u Tuzlanskom kantonu u 2020.godini.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.