Kolegij gradonačelnika: Najavljena gradnja deset novih objekata u Poslovnoj zoni Kreka-sjever

by nedim
| 6:10
  •  
  •  
  •  
  •  

Jučer je održana 60. Sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle.

U okviru dnevnog reda Kolegija gradonačelnika, između ostalog, razmatrani su: prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa u davanju u zakup poslovnih prostorija (sa tekstom Javnog oglasa), prijedlog imovinsko-pravnih akata, kojima se stvaraju pretpostavke za dodjelu 10 lokacija sa pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.

Članovi Kolegija gradonačelnika su razmatrali prijedlog Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzle, kao i Informaciju o saradnji Grada Tuzle sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje, Informaciju o aktuelnim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i Informaciju o postupanju sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama na području grada Tuzle.

U okviru razmatranja nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine TK, iznesen je niz primjedbi na ovaj dokument, jer isti nije usaglašen sa važećim zakonima, čak ni sa Aneksom 8 Dejtonskog sporazuma.

Komentarišući razmatrane materijale i usvojene zaključke, gradonačelnik Jasmin Imamović je izjavio:


– Ono što bih  posebno istakako sa današnje sjednice Kolegija je Oglas o raspisivanju za davanje u zakup poslovnih prostora, to su prazni, napušteniprostori, a treba da damo priliku da neki poduzetnici tu obavljaju djelatnost. Želim vas  obavjestiti da smo dobili podatke vezeane za ekonomski razvoj Tuzle, imamo najviše preduzeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na broj stanovnika, a prosječnu platu veću od Tuzle imaju samo u Sarajevu. Nagovješteni su i jako značajni ekonomski projekti, vrlo velike investicije, o kojima smo ranije govorili, a i o kojima ćete i u budućnosti znati, a našu priču nastavljamo sa Poslovnom zonom Kreka-sjever. Idemo sa oglašavanjem deset novih lokacija, uz ranije dvije na kojima se već grade poslovni objekti. Imamo izražen interes poduzetnika i tu će biti novih deset do dvanaest fabrika, a ova odluka će stvoriti uvjete za to – istaako je Imamamović i nastavio:

–  Kada je u pitanju Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava jednokratne novčane pomoći, uvodimo nove oblike pomoći. Mi odavno dodjeljujemo jednokratne pomoći, ali sada uvodimo nove oblike pomoći i pojednostavljujemo proceduru. Imamo dobru Informaciju o saradnji sa inostranim subjektima, imamo dobre realizovane projekte gdje smo dobili evropski novac, ali imamo i već neke projekte u toku, koji su veoma optimistični kao na primjer kada je u pitanju Ilinčica. Dobri su i podaci u Informaciji Službe iz oblasti invalidsko boračke zaštite. Kada su u pitanju napušteni psi i mačke, mi izdvajamo sredstva za poslove Komunalca i Veterinarske stanice, za azil i situacija je pod kontrolom. Spremamo se i na jedan novi korak  gdje ćete kada se taj objekat završi vidjeti objekat najviših evropskih standarda i gradnja tog objekta je pri kraju – istakao je Imamović.

U skladu sa propisanom procedurom, razmatrani materijali se dostavljaju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.