Vlada TK: Dodijeljena koncesija ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla

by admin2
| 17:00
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona je danas JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima „Sjeverna sinklinala“ i „Južna sinklinala“ koja se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija na period od trideset godina.

Današnjom odlukom utvrđene su jednokratna i tekuća koncesiona naknada, kao i obaveza koncesionara da prije zaključenja Ugovora dostavi bankovnu garanciju u iznosu od 1.600.000,00 KM, od čega 400.000,00 KM se odnosi na jednokratnu, a 1.200.000,00 KM na tekuću koncesionu naknadu.

Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će, nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.