utorak, 19 Novembar 2019 18:00

Vlada TK: Dodijeljena koncesija ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla

1911 rudnik Kreka

Vlada Tuzlanskog kantona je danas JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima „Sjeverna sinklinala“ i „Južna sinklinala“ koja se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija na period od trideset godina.

Današnjom odlukom utvrđene su jednokratna i tekuća koncesiona naknada, kao i obaveza koncesionara da prije zaključenja Ugovora dostavi bankovnu garanciju u iznosu od 1.600.000,00 KM, od čega 400.000,00 KM se odnosi na jednokratnu, a 1.200.000,00 KM na tekuću koncesionu naknadu.

Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će, nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

(Tuzlainfo.ba)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu