petak, 01 Novembar 2019 21:10

Porezna uprava FBiH: Zašto je Univerzitet u Tuzli pod inspekcijskim nadzorom?

0111 porezna

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ne vrši pritisak na normalno funkcionisanje Univerziteta u Tuzli i njene aktivnosti nemaju za posljedicu ograničenje autonomije tog univerziteta, saopćeno je iz Porezne uprave.

Ova institucija demantira navode iz saopćenja Rektorata javnih univerziteta/sveučilišta na Rektorskom zboru/konferenciji BiH, koje je jučer objavljeno u medijima, a u njemu navedeno da Porezna uprava vrši pritisak i nanosi štetu navedenom univerzitetu, kao i da će rektori javnih univerziteta zatražiti hitan sastanak s federalnim premijerom, ministricom finansija i direktorom Porezne uprave “kako bi se zaustavile radnje koje štete radu univerziteta i koje imaju za posljedicu ograničenje autonomije”.

Porezna uprava FBiH odbacuje ove navode iz saopćenja Rektorata, ističući da su netačni, neosnovani i zlonamjerni.

“Porezna uprava ne vrši bilo kakav pritisak niti nanosi štetu poreznom obvezniku provodeći inspekcijski nadzor. Naprotiv, sopćenje Rektorata se može smatrati pritiskom na Poreznu upravu da ne vrši kontolu zakonitosti obračuna i uplate javnih prihoda. Tačno je da je Porezna uprava FBiH započela redovan inspekcijski nadzor JU Univerzitet u Tuzli. Predmet kontrole je obračun poreza na dohodak, doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zadravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti i drugih javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave. Odabir Univerziteta za kontrolu je izvršen automatski putem softvera za inspekcijski nadzor TAF ADRIS na osnovu kriterija koji se primjenjuju na sve porezne obveznike u Federaciji BiH”, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Ta uprava ističe da Univerzitet u Tuzli dosad nije bio predmetom njenog inspekcijskog nadzora, kao i da je nejasno kakve ona pritiske čini ovom poreznom obvezniku.

Iz Uprave pozivaju Rektorat i akademsku zajednicu da svojim aktivnostima doprinesu razvoju percepcije o obaveznosti i potrebi plaćanja poreznih obaveza te izgradnji pravednog poreznog sistema, a ne da, kako je navedeno u saopćenju, optužuju Poreznu upravu FBiH da provođenjem inspekcijskog nadzora vrši pritisak i nanosi štetu poreznom obvezniku Javna ustanova Univerzitet u Tuzli.

(Tuzlainfo.ba)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu