Dodjela finansijskih sredstava: 25.000 KM neprofitnim organizacijama i udruženjima

by admin
| 7:44
2812 vlada

Ugovore o dodjeli finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture za 2013. godinu i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK danas je sa korisnicima sredstava potpisao ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Senaid Hadžić. Radi se o namjenskim sredstvima koje plaćaju vlasnici vozila prilikom tehničkog pregleda vozila, a ona iznosi 1% od cijene naknade za obavljene tehničke preglede.

Od ukupno 10 aplikacija za dodjeli sredstava, 8 aplikacija je ispunjavalo uslove iz Javnog poziva, te je u skladu sa kriterijima za dodjelu odobrena određena finansijska sredstva.
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi 25.000,00 KM, a kriteriji za dodjelu bili su povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja, unapređenje nivoa usluge, edukacija djece školskog i predškolskog uzrasta, promocija i organizacija biciklizma, auto i moto trka, edukacija vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline, obilježavanje značajnih datuma i dr.

Takođe, u Budžetu za 2013. godinu Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je, po prvi put, imalo na raspolaganju bespovratna sredstva namijenjena za transfere nižim nivoima vlasti, javnim preduzećima i neprofitnim organizacijama kao pomoć u sufinansiranju organizacije manifestacija koje bi trebalo da doprinesu poboljšanju turističkih kretanja na području Tuzlanskog kantona, kao i da doprinesu podizanju svijesti o značaju turističke djelatnosti za sveukupan privredni razvoj područja.

Za tu namjenu Ministarstvo je raspolagalo sa 10.000,00 KM. Za ova, skromna, sredstva bilo je prijavljeno 23 projekta i to jedan od strane općina, dva od strane javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova, jedan od privatnog preduzeća i 19 od strane neprofitnih organizacija.
Cijeneći predložene projekte i visinu sredstava na raspolaganju, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je donijelo odluku o dodjeli bespovratnih sredstava općini Kladanj, JP Karaula Kladanj i za 13 projekata neprofitnih organizacija.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.