Općina Tuzla: Uskoro konkursi za dodjelu građevinskih parcela, apel građanima da se prijave

by admin
| 17:37

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tuzla je, na svojoj sjednici održanoj dana 28.08.2014. godine, donijelo Program zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji  stambenih zgrada, zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla.

Program zbrinjavanja i pomoći je donesen na osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom i Zakona o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima, koje je na prijedlog Općine Tuzla, donio Parlament Federacije BiH. Program zbrinjavanja, navedeni zakonski dokumenti i podzakonska akta Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva pravde predviđaju da se za pomoć u novcu (namjenska sredstva) i dodjelu lokacija TREBA RASPISATI JAVNI KONKURS.

Imajući u vidu činjenicu da je, prema preliminarnim podacima, na području općine Tuzla evidentirano 909 oštećenih i uništenih stambenih objekata, od čega je 94 potpuno srušenih, apelujemo na sve građane koji su pretrpjeli štete na stambenim objektima da se jave na raspisane javne konkurse i na konkurse, koji će se uskoro biti raspisani za dodjelu 49 građevinskih parcela na četiri lokacije, a u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, jer će jedino na taj način moći ostvariti pravo na pomoć koja im se po Zakonu i po Programu zbrinjavanja može pružiti.

Dakle, u skladu sa Zakonom, građani čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni uslijed prirodne nesreće u maju 2014., jedino prijavom na javni konkurs mogu ostvariti pravo na dodjelu lokacija i pomoć u novcu – navedeno je u saopštenju Općine Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.