Oglasio se novi UO UKC-a Tuzla: Nismo imenovani da smanjujemo plate uposlenika!

by admin
| 9:35

Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, imenovan Rješenjem Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-37-16429-2/14 od 05.08.2014. godine, održao je dana 29.08.2014. godine Konstituirajuću sjednicu.

Zbog niza špekulacija koje su se u javnosti pojavile u vezi sa njegovim imenovanjem i budućim radom, Upravni odbor je ocijenio potrebnim da se javno obrati zaposlenicima Ustanove, pacijentima i njihovim porodicama, ali i kompletnoj javnosti u Tuzlanskom kantonu.

U saopštenju za javnost se navodi:

Vlada Tuzlanskog kantona privremeno je imenovala Upravni odbor Ustanove na period do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Upravni odbor želi odlučno demantirati informacije da je imenovan s ciljem da svojim odlukama smanji primanja zaposlenika Ustanove, koje uvjerava da će u okvirima svojih nadležnosti, u periodu u kojem bude radio u sadašnjem sazivu, nastojati ne samo da očuva dostignuti nivo prava zaposlenika iz radnog odnosa, već i da podigne standard zaposlenika u mjeri u kojoj to objektivne okolnosti koje prate poslovanje Ustanove budu dozvoljavale.

U prilog tome govori i činjenica da je Upravni odbor već na svojoj Konstituirajućoj sjednici jednoglasno donio Zaključak kojim je utvrdio da nije u mogućnosti postupiti u skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 01-05-1-145/14 od 25.08.2014. godine, odnosno ograničiti i utvrditi najviše plaće rukovodstvu Ustanove u iznosu od 90% od posljednje isplaćene mjesečne neto plaće ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, a plaće i druga primanja ostalih zaposlenika ograničiti do visine mjesečne plaće i naknada odgovarajućeg radnog mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona, iz razloga što za takvo postupanje, po ocjeni Upravnog odbora, ne postoji valjan pravni osnov i što bi se na taj način prekršili interni opći akti Ustanove, Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o radu.

Upravni odbor takođe želi naglasiti da nikada neće podržati bilo kakvu inicijativu, niti donijeti bilo kakvu odluku, koja bi za Ustanovu mogla značiti eventualni gubitak statusa univerzitetsko-kliničke bolnice u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Zajedno sa rukovodstvom Ustanove i nadležnim organima osnivača, Upravni odbor će raditi na rješavanju postojećih problema, kao i na daljem unapređenju organizacije i rada, te na podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga koje Ustanova pruža svojim korisnicima – navdeno je u saopštenju.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.