Javna kampanja za smanjenje azilanata: Povratnici su žrtve novih manipulacija i lažnih obećanja

by admin
| 11:44
3012 povratak

Udruženje za održivi povratak Podrinja sa sjedištem u Zvorniku pokrenulo je projekat pod nazivom “Ne budi opet žrtva” sa ciljem smanjenja odlazaka povratnika sa područja Podrinja u zemlje Šengena, gdje oni u posljednje vrijeme u velikom broju podnose zahtjeve za dobijanje azila. Kako skoro svi budu vraćeni u Bosnu i Hercegovinu, a prethodno su prodali mnoga materijalna dobra ili se zadužili da bi pokrili troškove puta, javnom kampanjom koja se provodi nastoje se spriječiti nove manipulacije ratnim stradalnicima i velikim žrtvama poratne socio-ekonomske situacije u zemlji.

U okviru projekta tokom decembra održane su prigodne radionice u zvorničkim mjesnim zajednicama Liplje i Karakaj, a u prvom mjesecu naredne godine bit će upriličeni edukativni sastanci u još četiri povratnička naselja.

Sagledavanjem uzroka problema i posljedica odliva stanovništva sa područja zvorničke opštine, pokušaće se pomoći povratnicima u poboljšanju uslova života u lokalnoj zajednici, u što će se uključiti ambasade za azilante najprivlačnijih zemalja i opštinska vlast. S tim ciljem, u ferbuaru će u Zvorniku biti održan Okrugli sto, kao glavna projektna aktivnost, na kome će se učestvovati predstavnici značajnih domaćih i međunarodnih institucija,

-Želimo povratničku problematiku vratiti u žižu interesa javnosti, jer ako se nastave sadašnji trendovi, postoji opasnost da se poništi sve što je urađeno na realizaciji Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma u proteklim godinama- kaže Hasan Grebić, predsjednik Udruženja za održivi povratak Podrinja.

Projekat « Ne budu opet žrtva » realizira se u okviru PROGRAMA MALIH GRANTOVA „Budi promjena!“ – “Zagovaračke kampanje” 2013. uz podršku Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva i Ambasade Švedske u BiH.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.