Pomoć povratnicma u TK i RS: Za projekte pojedincima do 7.000 KM!

by admin
| 17:39
1908 ugovor

Od iznosa od 310.000,00 KM koje je Vlada TK predvidila za «Projekte održivog povratka» kao pomoć povratnicima za realizaciju samostalnog projekta bit će podijeljeno do 7.000,00 KM po pojedincu za područje Tuzlanskog kantona i opštinama u Republici Srpskoj.

Riječ je o opštinama Bijeljina, Bratunac, Doboj, Lopare, Modriča, Milići, Osmaci, Srebrenica, Ugljevik, Vukosavlje, Vlasenica, Zvornik i Šekovići. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo putem javnog poziva, po općim i posebnim kriterijima. Opći kriteriji predviđaju da se radi o povratniku,da je priložio projektnu ideju kao i da do sada nije primio pomoć na ime održivog povratka i građevinski materijal za izgradnju gospodarskog objekta od strane Ministarstva.

Posebni kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje podnesenih zahtjeva, utvrdit će se Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka koji će nakon donošenja ove Odluke donijeti Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a.

Najviše pet korisnika po jednoj opštini mogu dobiti finansijska sredstva. Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore s odabranim korisnicima a sredstva će biti doznačena na lični transakcijski račun u skladu sa likvidnošću budžeta.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.