Tuzlanski kanton: Nova Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja

by admin
| 12:29
0302 lijekovi

Vlada TK donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom se utvrđuje Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK, sačinjena prema inernacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka (generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova TK.

Listu lijekova čine dvije liste. A listu čine lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni od 100%, za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka. Na B listi su lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade TK, saglasno finansijskim mogućnostima.

Skupština Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo zdravstva i Vladu TK da odmah pristupe izradi esencijalne liste lijekova Kantona u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja, a zatim i pozitivnih listi lijekova prema tržišno najnižim cijenama lijeka.

U međuvremenu je Ministarstvo zdravstva uputilo dopis svim proizvođačima lijekova u BiH i predstavništvima za BiH da, u cilju utvrđivanja cijene koja će biti priznata od stane Zavoda zdravstvenog osiguranja, za lijekove iz proizvodnog asortimana navedu cijene po kojima su spremni isporučivati.

Nakon dostavljenih cijena od strane proizvođača Ministarstvo je utvrdilo Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa najnižim ponuđenim cijenama i usklađenim cijenama.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.