Tuzla dobila prvu privatnu visoku školu: IPI akdemija – studij po mjeri poslodavca

by admin
| 11:10
1308 ipi

Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, prva privatna visokoškolska ustranova u Tuzli, danas je press konferencijom zvanično najavila početak svog rada.

U narednoj akademskoj godini „IPI akademija“ će upisati i prvu generaciju studenata na tri studijska programa: Informacione tehnologije, Tržišne komunikacije i Savremeno poslovanje i informatički menadžment, a planiran je upis 140 studenata.

-Radi se o trogodišnjem stručnom studiju, koji će studentima pružati znanja, sa kojima će već sa dobijanjem diplome biti konkurentni na tržištu. Radi se o dva studijska programa koji nisu zastupljeni na Univerzitetu u Tuzli, te informatički menažement koji je jedinstven studijski program u BiH. Trudit ćemo se da bezbijedimo visok kvalitet nastavnih sadržaja sa dominantnim učešćem vježbi u rješavanju praktičnih problema – istakao je mr. Damir Bećirović, direktor prve tuzlanske privatne visokoškolske ustanove.

Većinski vlasnik Internacionalne poslovno-informacione akademija Tuzla je građevinska firma Tehnograd Company Tuzla, koja privodi kraju radove na zgradi ove visokoškolske ustanove, čime će biti ispunjeni svi uslovi za doček prvih studenata u oktobru.

-Naš slogan „Studij po mjeri poslodavca“ najbolje opisuje cilj i viziju ove visoke škole. Želimo prije svega obezbjediti kvalitetno obrazovanje za više od 5000 studenata iz Tuzlanskog kantona, koji trenutno pohađaju slične programe u Bijeljini, Travniku, Palama i drugim mjestima širom BiH. Svjesni smo određene doze nepovjerenja prema privatnim visokošklskim institucijama, ali ćemo vrlo brzo jednim kvalitetno osmišljenim programom i discipliniranim sistemom dokazati da ono što mi nudimo prevazilazi očekivanja – rekao je Hamza Šarić, predsatvnik većinskog vlasnika IPI akademije Tuzla.

Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla dobila je Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada koje im je izdalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, a sa završetkom radova na prostoru za rad koji se nalazi u zgradi na atraktivnoj lokaciju u blizini tuzlanskog „Skvera“, pristupit će se i licenciranju ove visokoškolske ustanove, što je posljednji korak za zvanični početak rada.

Sa počekom nastave bit će angažovano 20 mladih magistara i doktora nauka sa područja Tuzlanskog kantona, koji nemaju anagažman na drugim univerzitetima, a sa upisom narednih ganeracija taj broj će se povećavati.

Visina školarine će biti određena naknadno, a istaknuto je da će biti niža nego na drugim visokim školama u BiH. Također, angažmanom menadžementa studentima koji završe studijske programe, bit će pružena pomoć u pronalasku preduzeća i ustanova u kojima će odraditi pripravnički staž.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.