Glavnom tužiocu Tužilaštva TK izrečena disciplinska mjera – smanjenje plate za 10 posto

by Tuzla Info
| 17:30
2701 tuzilastvo tk

Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) u predmetu protiv tuženog Tomislava Ljubića, glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost imenovanog i izrečena disciplinska mjera: Smanjenje plaće za iznos od 10% na period od 5 (pet) mjeseci.

 

Odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tuženog, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je, i pored obaveze prema kojoj se pritužbe izjavljene na naredbe o neprovođenju/obustavi istrage trebaju riješiti najkasnije u roku od mjesec dana od dana prijema pritužbe u predmetima opšteg kriminala, odnosno u roku od tri mjeseca u predmetima u oblasti korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, te ratnih zločina, kako je to utvrđeno Obaveznim uputstvom Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine od 13.03.2015. godine, u pet predmeta odluku po pritužbi protiv naredbe o nesprovođenju istrage donio po isteku zakonom predviđenog roka, odnosno nakon proteka perioda, u jednom od tih predmeta, i do dvije godine i tri mjeseca nakon podnošenja pritužbe, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 9. Zakona Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine „neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca“.

Tuženom je za navedeni disciplinski prekršaj, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena navedena disciplinska mjera: Smanjenje plaće za iznos od 10% na period od 5 (pet) mjeseci.

 

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.