UKC Tuzla: Instaliran uređaj za mjerenje kontaminiranosti zaposlenika, vrijedan 200.000 eura!

by admin
| 12:42
1508 ukc tuzla

Na Odjeljenju nuklearne medicine, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, UKC Tuzla u srijedu je instaliran uređaj za mjerenje kontaminiranosti zaposlenika.

Uređaj je doniran u okviru realizacije projekta BOH 6014, od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a vrijednost donacije je 200.000 eura.

Stavljanje u funkciju uređaja za mjerenje kontaminacije je vrlo značajano sa aspekta zaštite zaposlenika koji rade na pripremi i aplikaciji radiofarmaka. Prema riječima prof. dr. Amre Jakubović Čičkušić, voditelja projekta za nuklearnu medicinu za IAEA na području Tuzlanskog kantona, riječ je o najsavremenijem modelu uređaja za mjerenje kontaminiranosti koji radi na principu scintilacionih detektora.

“Upotrebom uređaja za mjerenje kontaminiranosti, koji mjeri alfa, beta i gama zračenje, može se bitno smanjiti radijaciono opterećenje, odnosno štetno djelovanje jonizirajućeg zračenja. Provjerom kontaminacije obezbjedit će se zaštita od kontaminacije zaposlenika, pacijenata, ali i prostora, odnosno Odjeljenja”, kaže prof. dr. Čičkušić i dodaje da Odjeljenje nuklearne medicine Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla već dugi niz godina ostvaruje saradnju sa IAEA i da su u okviru do sadašnjih donacija nabavljeni: sigurnosni digestor za pravljenje radiofarmaka, fantomi za kalibraciju i doze kalibratora za gama kameru, kao i aparat za otkrivanje setinel čvorova kod karcinoma (gamma probe). 

Nabavkom uređaja za mjerenje kontaminiranosti zaposlenika ispunjeni su i uslovi koji su propisani Pravilnikom o uslovima za promet i korištenje izvora zračenja.

Kako je istakla Nafija Begić, inžinjer zaštite od zračenja Službe za medicinsku fiziku, prema pomenutom pravilniku, Odjeljenje za nuklearnu medicinu, mora imati ovaj uređaj jer je osnovni princip zaštite od zračenja sprečavanje raznošenja radioaktivnog materijala na zaposlenike pacijente i okolni prostor.

(TI/ukctuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.