Tuzla: Prezentirani moderni pristupi prevencije ovisnosti u Evropi

by nedim
| 11:00

Dobra namjera nije dovoljna da bi se uspješno radilo na prevenciji ovisnosti.  U Bosni i Hercegovini se još uvijek sprovode zastarjeli, tradicionalni pristupi koji ne samo da su dokazani kao neučinkoviti, nego mogu izazvati i štetu.

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE aktivno radi na edukaciji ključnih osoba o Evropskom prevencijskom kurikulumu (EUPC), odnosno o naučno zasnovanoj prevenciji s ciljem usvajanja i primjene efikasnih modernih pristupa u radu.

Evropski prevencijski kurikulum (EUPC) je kurikulum obuke o naučno zasnovanoj prevenciji za donosioce odluka, kreatore/kreatorice mišljenja ili politika na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Kurikulum ima za cilj promovirati primjenu i usvajanje efikasnih modernih pristupa prevencije u Evropi, i omogućiti dobro informirane izbore o finansiranju i prioritetima implementacije na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.

Treći po redu, trening o EUPC-u organizovan je u Tuzli, 17. i 18. 05. 2022. u hotelu Salis za učesnike i učesnice koji imaju ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili provođenje preventivnih programa. Voditelji treninga bili su Amir Hasanović, izvršni direktor NARKO-NE-a i Andrea Mijatović, zamjenica izvršnog direktora.

Trening u Tuzli organizovan je u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Prof. dr. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredna profesorica na Univerzitetu, Odsjek za poremećaje u ponašanju i učesnica treninga podijelila je dojmove s edukacije kao i aspekt zajedničke saradnje:

– Saradnja s NARKO-NE-om je od izuzetnog značaja i imamo mnoge ideje za dalji rad. Ideja je da radimo nešto na državnom nivou, da to bude teoretski potkovano i cijela priča da bude zasnovana na dokazima. Mislim da će i studenti i ostali učesnici imati veliku korist od kurikuluma jer je sistematiziran kroz djelotvorne intervencije – istakla je prof. Kuralić-Ćišić.

Cilj EUPC edukacija je povećati broj stručnjaka/stručnjakinja u području učinkovite prevencije i pružiti trenutno dostupne globalne informacije o tome koja prevencija je najbolja i učinkovita. Da li su učesnici unaprijedili znanje o preventivnim programima rekao nam je Denis Dedajić, izvršni direktor Asocijacije Margina:

– Osnovni modul obuke je zaokružio moja prethodna znanja i popunio je neke sive zone u koje nisam bio siguran. Preporučujem ga definitivno donosiocima odluka, kojima i jeste namijenjen i smatram da bi ga trebalo promovirati u svakoj lokalnoj zajednici jer daje kompletnu sliku rada na prevenciji ovisnosti – rekao je Dedajić.

NARKO-NE kroz EUPC edukacije nastoji osnažiti cjelokupan sistem prevencije, omogućiti dobro informirane izbore za prestanak finansiranja zastarjelih tradicionalnih pristupa i poznavanje razloga za to. Na taj način će se smanjiti zdravstvene, socijalne i ekonomske poteškoće povezane s korištenjem psihoaktivnih supstanci.

Nakon Sarajeva, Mostara i Tuzle, NARKO-NE će nastaviti sa EUPC edukacijama i u drugim regijama u BiH.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.