Tuzla: Za buduće pravnike organizovani Dani otvorenih vrata pravosudnih institucija

by nedim
| 18:00

Pitanja etike, integriteta i sprečavanja sukoba interesa u pravosuđu su vrlo važna i aktuelna pitanja za buduće mlade pravnike, poruka je sa Dana otvorenih vrata pravosudnih institucija organizovanih za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

“Jako sam sretna i zahvalna što su pravosudne institucije u Tuzli danas otvorile vrata za nas studente. Ovaj događaj je pun pogodak!”, rekla je Leila Tagić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas, nakon događaja.

Ovaj događaj uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (BiH), a u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem u BiH (VSTV), organizovale su pravosudne institucije u Tuzli i to: Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, kako bi približili važna pitanja etike, integriteta i sprečavanja sukoba interesa u pravosuđu budućim mladim pravnicima, te predstavili načine primjene ovih principa u svojim institucijama.

„Na Pravnom fakultetu u Tuzli, ali i na ostalim pravnim fakultetima u BiH se još uvijek ne izučava predmet etika. Iskreno se nadam da će se to promijeniti u budućnosti, jer da bi pravni sistem jedne države funkcionisao, neophodno je da pravosuđe u cjelosti, ali i sudije i tužioci slijede principe integriteta, nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti i odgovornosti,“ navela je Katarina Nišandžić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Misija USAID-a u BiH kroz brojne projekte i aktivnosti promoviše principe etike, odgovornosti i integriteta u obavljanju javnih funkcija, posebno u oblasti pravosuđa – pružanjem podrške VSTV-u u razvijanju instrumenta za njihovu primjenu. Upoznavanje studenta pravnih fakulteta sa ovim principima i instrumentima podržaće rano opredjeljenje budućih sudija i tužilaca da  doprinesu izgradnji nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog pravosuđa, i time jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa u BiH.

USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije u BiH podržava partnerske sudove i tužilaštva u jačanju kapaciteta za efikasan rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, kao i u jačanju  integriteta u pravosuđu. Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli, kao i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona partneri su USAID-ovog projekta od oktobra 2019. godine.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.