DSO Promus

srijeda, 22 Maj 2019 13:44

Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla: Ostvaren je plan rada za 2018. godinu, ali problem je nedostatak stručnog kadra

2105 dom za djecu

Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla je u protekloj godini nastavila da radi na unaprjeđenju kvalitete uslova boravka djece Domu, da stvara povoljne prilike za zdravo odrastanje djece i da obezbijedi što kvalitetniji stručni rad sa korisnicima.

- Posebne aktivnosti vođene su na uspostavljanju saradnje sa lokalnom zajednicom, pojedincima, udruženjima i pravnim subjektima u cilju uspostavljanja saradnje i partnerskih odnosa. Ostvarena je i značajna saradnja sa brojnim donatorima koji su prepoznali rad i aktivnosti Doma, te mu pomogli u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Zahvaljujući donatorima nabavljane su potrepštine za svakodnevne potrebe Doma i korisnika smještenih u Dom što je doprinijelo kvalitetnijim uslovima za boravak štićenika – navodi se u Izvještaju o radu ove ustanove za 2018. godinu koji je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.  

U Izvještaju se navodi da je nedostatak stručnog kadra i nemogućnost zapošljavanja novih stručnih osoba segment koji otežava sam proces rada.

Na kraju, istaknuto je i da Dom ulaže znatne napore kako bi se misija i cilj djelovanja ove javne ustanove ispunili, obezbijedili optimalni uslovi boravka korisnika i pružila stručna podrška svim kategorijama korisnika. Imajući u vidu rezultate postignute tokom protekle godine, Dom je u potpunosti izvršio povjerenu zadaću.

(Tuzlainfo.ba)


futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu