DSO Promus

četvrtak, 16 Maj 2019 07:15

Prvi na braniku Tuzle: Danas 27. godišnjica formiranja I Tuzlanske slavne brigade

1605 prva tuzlanska

Prva Tuzlanska slavna brigada, danas, 16. maja 2019. godine, obilježava dvadeset sedam godina od dana formiranja.

Tim povodom danas u 11.00 sati na Paša Bunaru će se obilježiti sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Prva tuzlanska brigada bila je jedan od stubova i garanta sigurnosti i opstojnosti naših tadicionalnih vrijednosti suživota.

Desilo se to dan nakon odbrane Tuzle od napada paravojske Srpske republike, Karadžića i Mladića, sa dijelom pripadnika Vojske Jugoslavije 15.05.1992. godine na Brčanskoj Malti i pokušaja okupacije Tuzle na način kako je to prije toga učinjeno u mnogim gradovima širom BiH. Na poziv legitimnih organa vlasti u ranim jutarnjim satima 16.05.1992. godine na Paša bunaru se okupilo više od 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu na branik domovine i odbranu Republike BiH.

Ekrem Šehović sa zaduženjem okružnog štaba TO Tuzla kao prvi komadant, te rezervni oficiri Jusuf Šećerbegović, Safet Husanović, Mirsad Fidahić, Slavko Peričević, Hajrudin Kunosić, Ivica Topalović, i dr. ustrojili su evidenciju, formirali brigadu, podijelili naoružanje i municiju i sa dva pješadijska bataljona izvršili dislokaciju na područje Bukinja i Šićkog Broda gdje posjedaju položaj jugozapadno od Tuzle.

Brigada se dodatno popunjava i dva dana kasnije 18.05.1992. godine prebacuje na lokaciju kasarne Husinska buna.Tek formirani Prvi bataljon na čelu sa komadantom Mirsadom Fidahićem upućuje se na zadatak oslobadjanja Kalesije, gdje presudno utiče na odbranu ovih prostora u prvim danima rata. Borci drugog bataljona s komadantom Franjom Krešićem formiraju odbrambeni front na području Križana, a prema uporištu Požarnica.

Sastav brigade u vrijeme osnivanja održavao je strukturu stanovništva,činili su ga 70 % Bošnjaka 18 %  Hrvata, 10 % Srba i ostali.

Brigada je prošla slavan borbeni put na Majevici, Brčom, Gradačcu, Teočaku, Olovu, Kladnju, Sarajevu, Vozući, Ozrenu...

Tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslov za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva. U vrijeme najvećih sukoba ARBiH i HVO u BiH, na drugim područjima, brigada je bila inicijator povelje o bratimljenju Prve tuzlanske brigade  ARBiH i 115 brigade HVO Zrinjski i potvrdi potrebe zajedničke borbe protiv agresije.

Brigada nije izgubila ni jedan borbeni položaj, a borce je odlikovao visoki patriotizam i borbeni moral i ponašanje sukladno najvišim standardima međunarodnog humanitarnog i ratnog prava.

Kroz Brigadu je prošlo preko 6000 evidentiranih boraca, od čega je 240 boraca poginulo, i ranjeno oko 1700.

Većina poginulih je na ratištima van Tuzle. Sastav Brigade činili su većinom građani Tuzle, školovani i obrazovani intelektualci, srednje obrazovanih različitih kvalifikacija i radničkih zanimanja.

Brigada je uživala ugled i povjerenje kod stanovništva koji su u sastavu brigade vidjeli garanciju svoje sigurnosti. Posebna podrška u čitavom periodu bila je od strane građana i Organizacije žena Tuzle, koji su organizirali prikupljanje odjeće, obuće, hrane i sl.i često tu pomoć donosile do prvih borbenih linija.

Mišljenja smo da posebno dobrovoljci Prve Tuzlanske brigade o ostalih jedinica, koji su od prvih dana u ARBiH su pravi heroji, jer su založili život za borbu i očuvanje države i naroda i zaslužuju posebna priznanja - saopšteno je iz Organizacionog odbora obilježavanja Dana osnivanja ove brigade.

(TI)


futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu