Informacija o radu Skupštine TK u ovoj godini: Održano 20 sjednica, doneseno 19 zakona, tri rezolucije

by Tuzla Info
| 19:30

U 2021. godini, Skupština Tuzlanskog kantona održala je 18 sjednica (11 regulatorno radnih, 5 sjednica hitnog karaktera i 2 svečane sjednice – povodom Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH.

Na 16 regulatorno-radnih i hitnih sjednica razmatrano je 175 tačaka dnevnog reda, (što je u prosjeku 10,93 tačke po sjednici), a doneseno je 30 zakona, 3 nacrta zakona, 29 odluka, 3 strategije; 2 programa, 6 mišljenja na federalne propise, 6 akata u vezi autentičnih tumačenja (4 zaključka i 2 autentična tumačenja) 122 zaključka i 84 dokumenta analitičko – informativnog karaktera (8 analiza, 30 informacije, 46 izvještaja).

 

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine.

 

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 126 sjednica.

 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 23 sjednice.

 

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine, izdala je 23 broja “Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2021. planirano je donošenje 29

normativnih akata (17 zakona, 2 odluke, 3 strategije i 7 planova), od čega je realizovano 19 (65%) (doneseno je: 11 zakona, 1 strategija, 1 zakon u nacrtu, 4 plana).

 

Osim toga, doneseno je 19 zakona, 2 nacrta zakona i 27 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada, te je dato 6 akata u vezi autentičnih tumačenja zakonskih odredbi.

 

Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2021. planirano je razmatranje 51

dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 50 (98%), od čega 15 dokumenta nije prihvaćeno.

 

Takođe je razmatrano: 3 rezolucije, 2 programa, 18 izvještaja, 13 informacija, 2 analize i 6 nacrta federalnih propisa koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Ukupna realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu je 86% ako posmatramo samo planirane aktivnosti, a ako posmatramo cjelokupan godišnji rad Skupštine, realizacija je 208%.

 

Rad Skupštine Tuzlanskog kantona na početku 2021. godine obilježila je promjena vladajuće većine, što je rezultiralo povećanom aktivnoću u radu Skupštine, što se može vidjeti iz broja održanih sjednica i donešenih akata koji je veći nego prethodnih godina.

 

Pandemija korona virusa nastavljena je u 2021. godini te je Skupština na svakom zasjedanju razmatrala epidemiološku situaciju na Kantonu i mjere koje su uvedene s ciljem sprečavanja širenja virusa.

 

2021. godina obilježena je intenzivnim dešavanjima na političkoj i društvenoj sceni Bosne i Hercegovine što je, naravno, bilo predmetom razmatranja i u Skupštini Tuzlanskog kantona, te su poslanici u Skupštini inicirali donošenje nekoliko rezolucija kojima su izrazili svoju zabrinutost

i nezadovoljstvo kako blokiranjem institucija Bosne i Hercegovine tako i drugim bitnim

društveno-političkim dešavanjima. Tako su donešene:

 

 Rezolucija o osudi ugrožavanja mira, sigurnosti i napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine

 

 Rezolucija o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog

uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu

 

 Rezolucija o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Tuzlanskom

kantonu.

 

Opredjeljenje Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona u prevenciji i suzbijanju korupcije

rezultiralo je donošenjem Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024., te osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i na kraju usvajanjem Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

 

Pored navedene strategije, usvojene su i Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.- 2024. i Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, dokumenti kojima se strateški planiraju aktivnosti na unapređenju položaja mladih u Tuzlanskom kantonu i razvoj Tuzlanskog kantona u svim segmentima društveno-političkog djelovanja.

 

U nekoliko navrata razmatrani su i dorađivani zakoni koji tretiraju oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja pa i naučnoistraživačkog rada, što je doprinijelo boljem funcionisanju i razvoju obrazovanja na našem Kantonu.

 

Za nesmetno funcionisanje finansijskih tokova početkom godine je usvojen Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu a potom su usvojena i dva rebalansa Budžeta tokom 2021. godine, te je usvojen Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. U ovom Budžetu, kao odgovor na povećane troškove života, osigurana su sredstva za povećanje plata svih budžetskih korisnika pa tako i policijskih službenika, radnika u zdravstvu i obrazovanju.

Na decembarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je i Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, kojim su date osnovne smjernice rada u 2022. godini, pa je tako planirano donošenje 17 zakona, 3 odluke, 3 strategije (strategija razvoja zdravstva, sporta i turizma).

 

Međutim kao i svih dosadašnjih godina, Skupština će aktivno i promptno djelovati na

sva aktuelna društveno-politička zbivanja i donositi odluke kojima se obezbjeđuje nesmetan razvoj Tuzlanskog kantona što na kraju doprinosi boljim uslovima života naših građana.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.