Na listu u Tuzlanskom kantonu uvrštena nova ortopedska pomagala

by Tuzla Info
| 16:00

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je jedinstvenu listu ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala.

Riječ je o usaglašavanju sa potrebama osiguranih lica, promjenom indikacija kao i učešća Zavoda u odnosu na cijene pomagala na tržištu. Uvažavajući potrebe osiguranih lica na listu su, kao nova pomagala, uvrštena Denis Brown ortoza, cipele za Denis Brown ortozu, ortoza za lakat sa zglobom, plastična ortoza za stopalo korektivna, cervikotorakalna ortoza, totalna endoproteza ramena, te rapid palatal expander (RPE). Kod određenih pomagala sa Liste pomagala povećano je učešće Zavoda u nabavci/izradi i to za nabavku kohlearnog aparata, zamjene procesora kohlearnog aparata, senzore za mjerenje glukoze, totalnu endoprotezu kuka, te implantate za intramedularnu fiksaciju.

Imajući u vidu kretanje cijena na tržištu, kod određenih pomagala smanjeno je učešće Zavoda, a to su obična ortoza za koljeno, pacemaker dvokomorni DDD i pacemaker jednokomorni VVI, sistem za ugradnju kod operacija hydrocephalusa (distalni i proksimalni), implantat za kranioplastiku (palakos i titanska mrežica), te parcijalna endoproteza kuka. Za primjenu ove liste ortopedskih i drugih pomagala u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu osigurano je 6.400.000,00 KM.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.