Danas počinje “Tuzla Brain Week”

by admin2
| 8:33
  •  
  •  
  •  
  •  

Ovogodišnji “Tuzla Brain Week” će se implementirati od 11. – 17. marta sa generalnom temom: Neuroplastičnost mozga.

Ovo je dugogodišnji projekt Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli “MEDICUS”. Partneri na projektu su i Udruženje studenata medicine BoHeMSA, lokalni komitet Tuzla; Udruženje studenata elektrotehnike EESTEC loklani komitet Tuzla, IEEE studentski ogranak Tuzla, te BH Futures Foundation. Projekat ima i redovnu podršku Medicinskog fakulteta Tuzla, Univerziteta Tuzla te Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Glavni cilj projekta jeste unaprijeđenje zdravlja i naučne misli putem aktivnog angažmana cijelokupne zajednice, te umrežavanjem mladih profesionalaca i ljekara na čelu sa aktivnim mladim ljudima kao glavnim nosiocima ideje.

Pored dobnih radionica, ove godine su pripremljene i stručne radionice na kojima će učesnici imati priliku praktično izučavati oblasti poput neurologije, neurohirurgije, neuroradiologije, i sličnih oblasti, koje su povezane sa generalnom temom projekta. Kao i prethodnih godina, i ove godine je niz aktivnosti posvećen promociji dostignuća biomedicinskog inžinjeringa, te njegove povezanosti sa medicinskm naukama. Kroz cijeli projekt su planirana i predavanja od strane renomiranih stručnjaka iz oblasti neurologije, neurohirurgije, psihijatrije, biomedicine, genetičkog inžinjeringa, javnog zdravstva, i dr.

U želji za promocijom studentskog rada i razvijanja naučnog dijaloga, tu je i naučna sesija koja će omogućiti svim zainteresiranim studentima prezentaciju njihovih radova, te koji će u sklopu ove aktivnosti biti nagrađivani. Zbog velikog broja zainteresovanih učesnika iz zemalja poput Turske, Grčke, Austrije, Njemačke, Češke i drugih, dio programa je prilagođen i planiran na engleskom jeziku. Pored navedenih institucija partneri na projektu su također i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, kao i brojni drugi partneri i medijski sponzori projekta.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.