Šta je dogovoreno: Vlada TK povećava plate, regres i topli obrok korisnicima budžetskih sredstava

by nedim
| 21:05
2107 novac

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu u 2022.godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu dogovora postignutog između pregovaračkih timova Vlade TK i Sindikata.

Također, Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao i tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Kako saznaje portal Tuzlainfo.ba, navedenim sporazumima predviđeno povećanje ukupnih primanja a kroz utvrđivanje osnovice za obračun plaće za 2022. godinu u iznosu od 418,50 KM, najniže plaće u visini od 570,00 KM, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 10,00 KM po izrađenom danu te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. /A.V./

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.