Ostale dvije “sporne tačke”: Pregovori Vlade FBiH i Sindikata rudara se privode kraju

by nedim
| 22:17
  •  
  •  
  •  
  •  

U zgradi Vlade Federacije BiH večeras se održava sastanak pregovaračkog tima o zahtjevima Sindikata radnika rudnika u FBiH, a kako javljaju pojedini mediji do 22.00 sata je u potpunosti usaglašeno 10 od 13 tačaka iz zahtjeva rudarskih sindikata.

Navodno su sporne još dvije tačke: smjena generalnog direktora JP “Elektroprivreda BiH” d.d.-Sarajevo i smjena direktora Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli. Također, još je sporna i deveta tačka koja se odnosi na isplatu dnevnica rudarima za vrijeme Radničkog neposluha i protesta

Lista zahtjeva koju je ranije utvrdio Sindikat:

1. Smjena Generalnog direktora JP “Elektroprivreda BiH” d.d.-Sarajevo.

2. Izvršiti smjenu direktora Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli (katastrofalni proizvodni rezultati, devastirani međuljudski odnosi, jednostrano usvajanje odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli radi aktivnog učešća u borbi za radnička prava)

3. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo će najkasnije do 31.05.2022 godine načiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna a koji će sprovoditi od 01.01.2023 gdoine do 31.12.2028 godine.

4. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i važećih Pravilnika o radu u svim Rudnicima uglja u sastavu Koncerna do 30.04.2022 godine

5. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju najkasnije do 30.04.2022 godine usaglasiti jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve Rudnike uglja u sastavu Koncemna JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo a koji će biti usklađeni sa Kolektivnim ugovorom koji će se za oblast rudarstva u Federaciji BiH primjenjivati od 01.05.2022 godine.

6. JP .Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo se obavezuje da odustane od primjene Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku koje je jednostranom odlukom poslodavca predstavljen na oglasnim pločama u Rudniku uglja “Kreka” d.o.o.-Tuzla do usaglašavanja jedinstvenog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku a koji će biti u skladu sa Kolektivnim ugovorom u primjeni.

7. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH od 19.maja 2021 godine koje su utvrđene po svim tačkama Sporazuma.

8. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i menadžmenti rudnika uglja u sastavu Koncerna se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere Prekida rada je moguće vršiti u Rudnicima uglja u sastavu koncerna uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, a pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika.

9. Isplatu dnevnica radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna za vrijeme Radničkog neposluha i protesta izvršiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu.

10. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo se obavezuje najkasnije do 03.12.2021 godine tražiti od Vlade Federacije saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz Rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine isporučuje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

11. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo se obavezuje nakon date saglasnosti od strane Vlade Federacije BiH Rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022 godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021 . godinu. Povećanje cijene uglja za 20 posto se odnosi na sve vrste uglja iz svih rudarskih objekata u Rudnicima uglja u sastavu Koncema JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

12. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Rudnici uglja u sastavu Koncerna se obavezuju da obezbjede potrebna sredstva za izmirivanje obaveza u cilju ispunjenja obaveza za penzionisanje svih usposlenika Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla, RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik, RMU “Breza” d.o.o.Breza, RMU “Kakanj” d.o.o.Kakanj, RMU “Zenica” d.o.o. Zenica i RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, koji su u prethodnom pcriodu stekli ili će do kraja 2022 godine steći uslove za penzionisanje.

13. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Rudnik uglja “Gračanica” Gornji Vakuf se obvezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” u Rudniku uglja “Gračanica” Gornji Vakuf-Uskoplje.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.