Grad Tuzla poziva izvođače radova: Uskoro sanacija i novi sadržaji na stadionu Tušanj

by admin2
| 10:33

Grad Tuzla objavio je poziv za izvođače radova na izgradnji kompleksa gradskog stadiona “Tušanj” u Tuzli, saznaje Akta.ba.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uključenog PDV, kroz 3 LOT-a je 455.555,56 KM.

Predmet nabavke je podijeljen na lotove LOT 1 za Izgradnju dodatnog sadržaja na gradskom stadionu “Tušanj” u Tuzli – nabavka, transport i postavljanje kontejnera različitih sadržaja, LOT 2 odnosi se na sanaciju atletske staze na gradskom stadionu, a LOT 3 je sanacija glavnog ulaza na gradskom stadionu.

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jedan lot, za više lotova ili za sve lotove. Za svaki lot se podnosi posebna ponuda. U ponudi unutar lota moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definisano tehničkom specifikacijom.

Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje sa više ponuda, samo samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti lot, biće odbačene sve njegove ponude za taj lot.

Rok za izvođenje radova računat će se od dana uvođenja izvođača u posao i to po LOT-ovima do 50 i 40 dana.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.