UNTZ: Sindikat visokog obrazovanja TK dobio Rješenje o reprezentativnosti

by admin2
| 9:20

U brojnim medijskim istupima, Sindikat visokog obrazovanja TK je pozivao rektoricu dr.sc. Nerminu Hadžigrahić, red. prof., generalnog sekretara Jasminu Berbić i direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli Fuada Čergića, da javnosti daju odgovore zbog čega je Univerzitet u Tuzli u ozbiljnim problemima i kako planiraju da ih prevaziđu (drastično smanjen broj upisanih studenata, rapidno smanjenje vlastitih prihoda, nesređeno finansijsko stanje i nejasan model finansiranja, reforma Univerziteta, eksterne akreditacije, kadrovski problemi, pitanje izgradnje kampusa, itd.).

U nedostatku smislenih odgovora, rektorica Hadžigrahić se branila izjavama da ne daje odgovore Sindikatu koji nije reprezentativan, piše u saopćenju.

U pratećem prilogu ovog dopisa, nalazi se Rješenje o utvrđenoj reprezentativnosti Sindikata visokog obrazovanja TK kod poslodavca od 07. januara 2019. godine, izdato po zahtjevu Sindikata u skladu sa Zakonom o radu FBiH.

Rješenje je potpisao poslodavac tj. rektorica Hadžigrahić.

“Vjerujemo da će nakon potvrđivanja reprezentativnosti, Sindikat uzeti učešće u rješavanju problema u punom kapacitetu koji mu i pripada, a rektorica Hadžigrahić zajedno sa generalnim sekretarom i direktorom za ekonomske poslove napokon dati odgovore na postavljena i naprijed navedena pitanja i probleme” – piše u saopćenju..

 (Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.