Filozofski fakultet UNTZ: U srijedu predavanje prof.dr.sc. Vedade Baraković

by admin2
| 11:13

U srijedu, 9. januara 2019. godine u 17:00 sati, na Filozofskom fakultetu u Tuzli dr.sc. Vedada Baraković će održati predavanje pod nazivom Etika u izgnanstvu: alternativne činjenice, lažne vijesti i post-novinarstvo.

Predavanje se izvodi u okviru niza otvorenih predavanja za građanstvo pod nazivom “Srijeda na Filozofskom fakultetu“.

Također, ovim predavanjem se započinje i s većim promotivnim aktivnostima pod nazivom „Vrijeme je za Filozofski fakultet“.

Fakultet svim ovim aktivnostima želi promovirati svoje studijske programe, podsjetiti na važnost humanističkih i društvenih nauka, izgraditi se kao prostor za razmjenu znanja i mišljenja o javno značajnim temama, obogatiti kulturni život grada te, u konačnici, potvrditi se kao obrazovna ustanova u službi zajednice.

Predavanje Etika u izgnanstvu: alternativne činjenice, lažne vijesti i post-novinarstvo posvećeno je promišljanju etičke dimenzije javnog komuniciranja u savremenom dobu obilježenom trendovima sve češće prisutnosti post-istine, lažnih vijesti, alternativnih činjenica i post-novinarstva te (zlo)upotrebe ovih fenomena u populističkim narativima i diskursima.

Fokus predavanja biće na traganju za odgovorima na pitanja: Da li danas živimo doba post-istine? Da li su lažne vijesti simptom post-istine? Da li činjenice mogu biti alternativne? Ko i sa kakvim motivima kreira (i diseminira) lažne vijesti? Kako se posebnim algoritimima kreiraju izolirani informacijski baloni istomišljenika čiji javni aktivizam može imati razorne posljedice? Koje su moralne vrijednosti danas od presudne važnosti u javnoj komunikaciji? Kako se etički standardi relativiziraju u kontekstu participativnog (kolaborativnog) novinarstva i dijeljenja sadržaja putem društvenih mreža? Kako se odgovornost (ne) može identificirati u fluidnim procesima dijeljenja sadržaja? Da li je profesionalno novinarstvo već stvar prošlosti? I, konačno, da li je javnost uopće briga za ovo?

Vedada Baraković rođena je 10.09.1958. godine u Gračanici. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završila je u Gračanici. Studij žurnalistike završila je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1987.godine. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirala je 2004. godine te doktorirala 2008. godine. Za asistenta vanjskog saradnika na Odsjeku za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli izabrana je 2000. godine, a za višeg asistenta, 2004. godine od kada je u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli. U zvanje docenta izabrana je 2009. godine. U nastavnom procesu na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao asistent i viši asistent izvodila je vježbe na predmetima iz naučne oblasti Masovni mediji, a kao docent je izvodila nastavu na predmetima također iz uže naučne oblasti Masovni mediji: Novinarska deontologija, Novine I i Novine II, Radio I i Radio II, televizija I i Televizija II, Medijski menadžment, TV produkcija, Praksa na TV.

Na Postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Unierziteta u Tuzli izvodila je nastavu na predmetu Etika javnog komuniciranja na studiju Žurnalistike te Medijska pismenost na Razrednoj nastavi.

Na Master studiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kao gostujući profesor, predavala je predmet Savremene tehnologije mass medija.

Kao gostujući profesor izvodila je nastavu na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru na predmetima iz uže naučne oblasti Masovni mediji.

Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. Bila je organizator međunarodne konferencije, a sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim konferencijama, okruglim stolovima te je bila angažovana kao predavač na seminarima i radionicama te kao ekspert u izradi studija i publikacija o novinarstvu i medijima.

Objavila je više od trideset naučnih i stručnih radova. U koautorstvu je publicirala tri knjige. Dobitnica je međunarodne nagrade „Dialogos“ za najbolju knjigu iz oblasti medija i komunikacija.

(Tuzlainfo.ba)

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.