Aerodrom Tuzla: Usvojen plan poslovanja, u 2019. veći broj putnika

by admin2
| 15:53

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za 2019. godinu.

Planom rada i finansijskim planom za 2019. godinu su predviđeni veći prihodi Aerodroma nego u 2018. godini, a što je i realno za očekivati, te je sa tog aspekta Plan rada realan i ostvariv.

Ukupna projekcija planiranih prihoda po svim osnovama u 2018. godini iznosila je 13.474.490,00 KM, a za 2019. godinu planira se iznos od 14.870.205,00 KM, što je povećanje planiranih prihoda za oko 1.395.715,00 KM, odnosno za 9.386%. Finansijski rezultat poslovanja u 2019. godini planira se završiti bez dobiti, odnosno bez gubitaka na tzv. „pozitivnoj nuli“.

U skladu sa navedenim, u Planu poslovanja se planira između ostalog i povećanje broja prevezenih putnika od oko 5,40% odnosno, u 2019. godini planira se prevesti oko 622.840 putnika.

Planirano povećanje broja prevezenih putnika je u korelaciji sa planiranim uspostavljanjem novih destinacija u Europi i eventualno na Bliskom Istoku i sa opsluživanjem trenutnih 15 destinacija u šest zemalja Europe.

Posmatrajući kapitalne investicije, u narednoj godini za ove namjene planirano je oko 3.000.000,00 KM, a što bi trebalo biti utrošeno na izgradnju novog prilaznog puta sa ogradom na zapadnoj strani Aerodroma, nabavku pokretne trake za prtljag, te druge projekte koji bi trebali rezultirati sa višim stepenom sigurnosti u pružanju aerodromskih usluga, ostvarivanjem značajnijih vlastitih prihoda Aerodroma, te u konačnici i otvaranju novih radnih mjesta.

Vlada je danas imenovala i punomoćnike koji će na narednoj sjednici, u ime osnivača, vršiti ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.