Grad Tuzla: Aktivnosti na pripremi Akcionog plana za djecu

by admin2
| 10:58

Grad Tuzla je, zajedno sa JU Centar za socijalni rad Tuzla, JU Dom zdravlja Tuzla, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, JU Naše dijete Tuzla, MUP-om TK – PU Tuzla, Aktivom direktora osnovnih škola Tuzle, Udruženjem”Vive žene” Tuzla, Udruženjem žena Romkinja „Bolja Budućnost” Tuzla i Udruženjem „Zemlja djece u BiH” Tuzla, potpisnik Sporazuma o saradnji Radne grupe za sigurnost i zaštitu djece grada Tuzla.

U okviru planiranih aktivnosti, u srijedu, 19.12.2018.godine održana je radionica Grupe za sigurnost i zaštitu djece Grada Tuzle.

Cilj radionice je bila izrada  analize stanja na području grada Tuzle po referentnim oblastima, a u svrhu izrade Akcionog plana za djecu grada Tuzle (2019-2021).

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Socijalna uključenost – pravo, a ne privilegija”, koji Udruženje „Zemlja djece u BiH” implementira uz finansijsku podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ GmbH (Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit) u okviru Regionalnog projekta “Socijalna prava za ranjive grupe” (SoRi).

Realizacija pomenutih aktivnosti najbolji su primjer dobre saradnje Grada Tuzle sa organizacijama civilnog društva u Tuzli, kao i sa nadležnim ustanovama i organima – saopšteno je iz Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.