Skupština TK: Poslanici jednoglasni oko svih tačaka sjednice hitnog karaktera

by nedim
| 15:40

Na drugoj, sjednici hitnog karaktera Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je donijela Odluku o privremenom finansiranju u prvom tromjesečju 2019. godine, Finansijski plan Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – piše RTV TK.

Zaključkom je stavljen i moratorij odnosno zabrana zapošljavanja i imenovanja u organe uprave, kao i u preduzeća i ustanove koje se finansiraju iz Budžeta i vanbudžetskih fondova TK. Moratorij će biti na snazi do kraja marta 2019. godine.

Prema Odluci o privremenom finansiraju, ukupni budžetsko-finansijski tokovi u Tuzlanskom kantonu u prvom tromjesečju 2019. godine iznosiće nešto više od 75 miliona 106 hiljada KM. Vanbudžetski tokovi za 2019. godinu znatno su veći. Finansijski plan Službe za zapošljavanje dostiže blizu 30 miliona KM i veći je od ovogodišnjeg za 3,34 %, dok je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu veći od 245 miliona KM.

Svi ovi finansijski planski dokumenti su dobili jednoglasnu podršku Skupštine Tuzlanskog kantona, ali su posljednja dva dokumenta usvojena uz određene zaključke. Oba ova dokumenta ponovo će se naći u redovnoj proceduri. Do kraja marta trebala bi biti završena procedura za donošenje njihovih izmjena i dopuna. Iz Kluba SDA su upozorili da je finansijske planove vanbudžetskih fondova odnosno Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranje trebalo donijeti u redovnoj proceduri.

I SDA, a ranije i SDP su bile stava da Tuzlanski kanton u 2019. godinu treba ući sa usvojenim Budžetom, a ne Odlukom o privremenom finansiranju. I ostali klubovi su stava da ništa ne smije ugroziti normalne novčane tokove u Tuzlanskom kantonu. Zabrana zapošljavanja i imenovanja uvedena je za organe uprave, javna preduzeća i ustanove, koji se u cjelosti ili dijelom finansiraju budžetski ili iz vanbudžetskih fondova. Iznimka su jedino zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, te u situacijama za koje se procijeni da su hitnog karaktera.

(TI/RTVTK)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.