Samo pet upravitelja dobilo certifikate: Usklađivanje ugovora završiti do marta 2019. godine

by nedim
| 15:29

Služba civilne zaštite Grada Tuzle danas se oglasila saopćenjem za javnost povodom daljnjeg rada certificiranih upravitelja stambenih zgrada i postupanja etažnih vlasnika na području grada Tuzle, a u kojem se navodi:

Certificirani upravitelji od 01.01.2019.godine nastaviti će sa svojim radom u stambenim zgradama gdje imaju zaključen ugovor o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.

Obzirom na činjenicu da su pet pravnih lica: „Bam Investtrade“ d.o.o., „Bosna lift“ d.o.o., „Cestotehnik“ d.o.o., „Tehkomerc“ d.o.o. i „Uni Bristol“ d.o.o. dobila valjan certifikat-odobrenje za rad za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine i da u posjedovanju certifikata nemaju prekid kontinuiteta, predmetni ugovori ostaju na snazi u zgradama gdje su etažni vlasnici saglasni da i u predstojećem periodu isti upravitelj nastavi sa poslovima upravljanja i održavanja.

Ukoliko je riječ o ugovoru koji je zaključen u periodu prije stupanja na snagu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK“ broj 14/15) i čije usklađivanje nije izvršeno naknadnim zaključenjem aneksa, potrebno je da se izvrši usklađivanje sa važećim zakonskim normama na način da se zaključi novi ugovor ili aneks ugovora između upravitelja i prestavnika etažnih vlasnika koji ugovor zaključuje u ime i za račun etažnih vlasnika i uz njihovu saglasnost. Usklađivanje ugovora potrebno je izvršiti najkasnije do 31.03.2019.godine. Nove ugovore ili anekse ugovora Službi civilne zaštite Grada Tuzle dostavljaju upravitelji najkasnije do prethodno navedenog datuma.

Ukoliko etažni vlasnici nisu saglasni da isti upravitelj i u predstojećem periodu nastavi sa poslovima upravljanja i održavanja, promjena upravitelja vrši se u skladu odredbama Uputstva o načinu promjene upravitelja („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 1/16 i 7/18) i na propisanim obrascima – saopšteno je iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.