Gradsko vijeće Tuzla: Usvojen Budžet Grada za 2019. godinu u iznosu od oko 65 miliona KM

by admin2
| 18:57

Gradsko vijeće Tuzla danas je sa 19 glasova ZA i 7 suzdržanih usvojilo Budžet Grada Tuzle za 2019. godinu u iznosu od 64.905,584,89 KM te Odluku o izvršenju Budžeta za 2019.godinu.

U odnosu na Nacrt, gradski Budžet je uvećan za oko 10 miliona konvertibilnih maraka.

Ovim budžetom je 5,4 miliona maraka planirano za rekonstrukciju i sanaciju puteva, te 4,7 miliona za proširenje mreže toplifikacije, dok su 3 miliona planirana za rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.

Nijedan amandman nije usvojen, a gradonačelnik je u obrazloženju kazao da je dosta dobrih amandmana te da će sa svim predlagačima održati sastanke u vezi s tim kako bi se eventualno određeni prijedlozi mogli ugraditi u rebalans Budžeta koji  je najavljen već u prvoj polovini 2019. godine.

Vijećnici su usvojili i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za narednu godinu. Usvojena je i Odluka o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2019. godini, kao i Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Bez rasprave je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima kao i Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području grada. Ovaj Nacrt je upućen u javnu raspravu od 30 dana.

Razmatrana je Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje gradskog pravobranioca i poništavanju Javnog oglasa za imenovanje gradskog pravobranioca, kao i rješenje o imenovanju vršioca dužnosti gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu.

Na dnevnom redu je bila i Informacija o problematici aerozagađenja na području grada. Istaknuto jeda se što prije treba krenuti s realizacijom rješenja problema individualnih ložišta. Zaključak je da se insistira na realizaciji do sada predloženih mjera za smanjenje aerozagađenja sa ove, kao i sa prethodnih sjednica.

Vijećnici su razmatrali Izvještaj o radu komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije u 2018., te Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije. Donesen je zaključak da se od Vlade TK traži da se u Budžetu za 2019. povećaju sredstva za jednokratnu novčanu pomoć ugroženih boraca, uz pojednostavljenje procedura.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.