Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK: Razgovarano o perspektivama uvođenja električnih vozila na području TK

by admin2
| 11:20

U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK održan je sastanak između Ministarstva,  JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i predstavnika udruženja taksi prijevoznika u vezi perspektive uvođenja električnih vozila i izgradnje punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona.

Sastanak je organizovan u cilju upoznavanja svih zainteresovanih subjekata sa mogućnostima uvođenja električnih vozila u taksi prijevoz na području TK, perspektivi i mogućim lokacijama za izgradnju punionica za električna vozila i druge potrebne infrastrukture.

Ovim sastankom se pokreću prve aktivnosti na afirmaciji upotrebe električnih vozila i stavlja se naglasak na prednosti i mogućnosti električnih vozila. Također, na sastanku su razmotrene potrebe taksi prijevoznika, a sve u cilju eventualnog korištenja električnih vozila u taksi prijevozu na području TK u narednom periodu.

Na sastanku su istaknute sve prepreke uspostavljanja i razvoja elektromobilnosti i predložena su rješenja za njihovo prevazilaženje, a sve u cilju bržeg uvođenja električnih vozila kako u privatne svrhe tako i u svrhu javnog vanlinijskog taksi prijevoza putnika.

Razvoj tržišta elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini kasni u odnosu na razvijene zemlje i region,  što se ogleda kako u zanemarivom broju električnih vozila u prometu tako i u nepostojanju infrastrukture za punjenje vozila. Stalni razvoj tehnologija električnih vozila i očekivani pad njihove cijene će dovesti do toga da će ona postati dostupnija i privlačnija većem krugu potencijalnih korisnika u našoj zemlji nego što je to sada slučaj. Međutim, za iniciranje značajnijeg razvoja tržišta elektromobilnosti potrebna je javna podrška i pažljivo dizajnirane poticajne mjere koje s vremenom mogu biti reducirane kada električna vozila dođu u svakodnevnu upotrebu.                                          

Između ostalog, izvršen je presjek postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju elektromobilnost. Ovdje je istaknuto da konkretno u Bosni i Hercegovni zaključno sa 2017. godinom ima ukupno 13 putničkih vozila na čisto električni pogon i 290 putničkih vozila na hibridni pogon (benzin+ele. pogon), te da trenutno ima oko 10-15 javnih punionica za električna vozila.

Ključne prednosti elektromobilnosti koje su prepoznate u razvijenim zemljama kako u EU tako i čitavom svijetu su: smanjenje ovisnosti o nafti, smanjenje (eliminisanje) štetnih emisija iz saobraćaja (zaštita životne sredine), korištenje vlastitih energetskih resursa (električne energije) za potrebe saobraćaja što doprinosi razvoju vlastite ekonomije i dobijanje veće koristi u odnosu na utrošenu energiju (manja cijena koštanja utrošene energije po pređenom kilometru u odnosu na konvencionalne tipove vozila – dizel i benzin) i mogućnosti punjenja vozila kod vlastite kuće korisnika vozila.

Kao jedne od glavnih prepreka razvoju elektromobilnosti na području Bosne i Hercegovine, pa tako i Tuzlanskog kantona istaknute su:

Nepostojanje infrastrukture za punjenje električnih vozila;
Informisanost kupaca i podrška komercijalizaciji električnih vozila;
Tehnološki aspekti vozila – kapacitet baterija, domet vozila i brzina punjenja baterija;

Standardizacija-mogućnost punjenja

Na osnovu iskustava iz EU i drugih razvijenih zemalja svijeta, evidentno je da je za promicanje razvoja elektromobilnosti potreban sistemski i multidisciplinaran pristup, što podrazumijeva zajedničko djelovanje šireg kruga subjekata. Najvažniji učesnici u sektoru elektromobilnosti koji su u tom smislu prepoznati su institucije vlasti na različitim nivoima (države, regije, kantoni, gradovi i druge lokalne zajednice, regulatorna tijela), proizvođači vozila, pružaoci usluga punjenja električnih vozila, elektroprivredne kompanije te korisnici/vlasnici električnih automobila. Ovakav pristup treba biti usvojen i kada se govori o razvoju elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini.

Uloga institucija vlasti u Bosni i Hercegovini treba da bude u stvaranju regulatornog okvira kojim bi se, između ostaloga, uredila pitanja različitih olakšica za kupce i korisnike električnih vozila (subvencije za kupovinu, smanjenje poreza i carina, smanjenje troškova registracije, oslobađanje od troškova putarine, besplatna javna parking mjesta i sl.), zatim pitanje uspostave infrastrukture za punjenje ovih vozila u smislu pojednostavljenih uslova za izgradnju punionica te planiranja njihovih lokacija uz uključivanje u urbanističke i regulacione planove, definisanje uslova za pružanje usluge punjenja električnih vozila itd. Uloga proizvođača vozila odnosno njihovih zastupnika u BiH jeste u promociji prednosti električnih vozila odnosno educiranju javnosti o istima. Subjekti za pružanje usluga punjenja trebaju graditi mrežu punionica na odgovarajućim lokacijama i na principima interoperabilnosti, koja će omogućiti punjenje svih vozila na svim punionicama u skladu sa evropskim standardima. Elektroprivredne kompanije trebaju omogućiti nesmetan pristup elektrodistributivnoj mreži za sve potencijalne vlasnike punionica.

Potrebna je dugoročna strategija smanjenja zagađenja koje dolazi iz transporta kroz implementaciju ekoloških taksi na polovna vozila, pogotovu na vozilima bez katalizatora, po principu manje zagađujem – manju taksu plaćam.

Bosni i Hercegovini su potrebne izmjene zakonske regulative u pogledu uvrštavanja električnih automobila u pravilnike o registraciji. Potrebno je promovisanje i stimulacija pri nabavci električnih i hibridnih automobila, od strane državnih organa, kao što su Fondovi za okoliš, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i sl.

Dakle, svi navedeni zainteresovani subjekti (država, kantoni, gradovi/lokalne zajednice, proizvođači vozila, davaoci usluga punjenja vozila i korisnici/vlasnici električnih vozila) moraju učiniti značajne zajedničke napore da se pokrene sektor elektromobilnosti kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Tuzlanskog kantona.

Posebno je apostrofirana uloga nadležnih institucija i i mogućnosti i načini na koje država, kanton i gradovi/općine mogu doprinijeti ubrzanom razvoju elektromobilnosti na području kako Bosne i Hercegovine tako i Tuzlanskog kantona, te je u tom kontekstu istaknuto sljedeće:

Donijeti sve potrebne okvirne politike, strategije, planove i zakonsku i podzakonsku regulativu kada je u pitanju promicanje upotrebe električnih vozila i uspostava potrebne infrastrukture za punjenje električnih vozila;

Donijeti fiskalne i druge mjere putem kojih se građani i svi drugi zainteresirani subjekti potiču da participiraju u ostvarenju nacionalnih ciljeva u okviru Nacionalnih okvirih politika za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu;

Deklarisati ciljeve na državnom nivou u pogledu procentualnog učešća električnih vozila;

Davati poticaje prilikom kupovine električnih vozila (smanjenje/izuzeće od poreza, premije za kupovinu vozila, penalizacija „zagađujućih“ vozila, smanjenje troškova registracije i tehničkih pregleda);

Davati povlašteni pristup električnim vozilima (slobodan pristup trakama za autobuse i taksi vozila, zabrana pristupa „zagađujućim“ vozilima, smanjenje ili izuzeće od plaćanja putarina ili parkinga);

Obezbjediti mjesta za punjenje električnih vozila (obezbjeđenje javno dostupnih punionica, besplatno punjenje električnih vozila na javnim punionicama, subvencije za instalaciju kućnih punionica);

Davati podršku razvojno-istraživačkim projektima i oglednim ispitivanjima.

Na ovom sastanku razgovaralo se o potrebama i mogućnostima Tuzlanskog kantona za razvoj mreže punionica za električna vozila, te upotrebi električnih vozila u javnom vanlinijskom taksi prijevozu putnika.

Sa predstavnicima taksi prijevoznika razgovaralo se o njihovom pogledu na upotrebu električnih vozila u njihovoj djelatnosti, te su se razmijenila mišljenja, dale određene upute i predložile mjere i aktivnosti koje treba poduzeti u narednom periodu u cilju što bržeg uvođenja električnih vozila na područje Tuzlanskog kantona i izrade mreže punionica za električna vozila.

Predstavnici JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo su izrazili veliku spremnost da budu nosioci aktivnosti izgradnje električnih punionica u Tuzlanskom kantonu uz partnerstvo kako sa gradskim/općinskim organima tako i sa kantonalnim inistitucijama koje imaju značajan uticaj na pokretanje i razvoj elektromobilnosti u TK. Izgradnja potrebne infrastrukture (mreže punionica) predstavlja osnovni preduslov za ozbiljniju upotrebu električnih vozila na području Tuzlanskog kantona.

Ovim sastankom treba da se podstakne provođenje aktivnosti na pokretanju elektromobilnosti na području Tuzlanskog kantona.

Nakon analize trenutnog stanja i mjera koje treba poduzeti, učesnici sastanka su se složili da su pioniri na ovom polju na području Bosne i Hercegovine, te da će poduzeti sve aktivnosti kako bi došli do konačnog cilja, a to je uvođenje električnih vozila na ulice gradova i općina u Tuzlanskom kantonu, saopšteno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

(Tuzlainfo.ba)    

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.