Imenovani upravitelji stambenih zgrada u Tuzli: Etažni vlasnici dužni izabrati

by admin2
| 10:20

Na osnovu rezultata Javnog konkursa za izbor upravitelja stambenih zgrada na području Grada Tuzle za period 01.01.2019. do 31.12.2021.godine objavljenog dana 31.10.2018.godine, u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na oglasnoj tabli Službe civilne zaštite i na službenoj web stranici Grada Tuzle, Služba civilne zaštite Grada Tuzle imenovala je upravitelje stambenih zgrada – pravna lica koja su ovlaštena baviti se poslovima upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja  zgrada u navedenom periodu.

Pravna lica koja mogu obavljati poslove upravitelja stambenih zgrada na području Grada Tuzle u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2021.godine su „Bam Investtrade“ d.o.o. „Bosna lift“ d.o.o. „Cestotehnik“ d.o.o. „Tehkomerc“ d.o.o. i „Uni Bristol“ d.o.o. Tuzla.

Zvanična dodjela certifikata navedenim pravim licima izvršena je danas u prostorijama Službe civilne zaštite Grada Tuzle.

Kandidati su uz prijavu na Javni konkurs bili dužni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 1/16 i 7 /18).

Svi etažni vlasnici zgrada na području Grada Tuzle, koji u skladu sa važećim Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada („Službene novine TK“ broj 14/15) imaju dužnost izbora upravitelja sa liste upravitelja, trebaju održati skupove etažnih vlasnika u cilju izbora upravitelja.

Ukoliko etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja sa liste upravitelja, Služba civilne zaštite Grada Tuzle odredit će rješenjem prinudnog upravitelja u skladu sa odredbom člana 24. stav 1. navedenog Zakona.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.