Grad Tuzla dobio 445.000 KM: Ko su korisnici sredstava dodijeljenih od Vlade FBiH?

by nedim
| 14:08

Foto: Arhiv

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 767/2018, od 07.06.2018. godine, sa pozicije Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu: „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“, gradovima i općinama su raspoređena sredstva na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranja projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

Ovom Odlukom, na Grad Tuzla su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 445.000,00 KM, namjenski odobrena za finansiranje projekata od značaja za grad, prema iskazanim zahtjevima i potrebama ustanova i organizacija sa područja grada Tuzla.

„ Nakon što su navedena sredstva, raspoređena na Grad Tuzlu, uplaćena na depozitni račun Budžeta Grada Tuzla, ista su uvrštena u Budžet Grada Tuzla i namjenski su pozicionirana prema navedenim krajnjim korisnicima u odobrenim pojedinačnim iznosima.  Potom, u skladu sa ustaljenom procedurom, na osnovu detaljnog prijedloga utroška odobrenih sredstava, sa korisnicima su zaključeni ugovori o načinu korištenja, uplate sredstava i izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava odobrenih iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu. Svim korisnicima, u skladu sa zaključenim ugovorima, odobrena namjenska sredstva su uplaćena i u toku su, ili su već završene aktivnosti koje su finansirane tim sredstvima“ – kazao je pomoćnik gradonačelnika Grada Tuzla iz Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Zijad Lugavić.

Upitan transfer novca samo za BKC TK

Kako je istakao pomoćnik gradonačelnika Zijad Lugavić, samo sa JU Bosanski kulturni centar Tuzla do sada nije zaključen ugovor o načinu korištenja, uplate sredstava i izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava odobrenih iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, tako da se nije mogao izvršiti ni transfer odobrenih sredstava, a iz razloga što ova Ustanova do sada nije dostavila detaljan prijedlog utroška odobrenih sredstava i pored nekoliko urgencija koje su im upućene putem Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Za JU Bosanski kulturni centar TK Tuzla, dodijeljena su namjenski sredstva za rekonstrukciju sale BKC, u iznosu od 40.000,00 KM.

Ostali  pojedinačni iznosi dodijeljenih sredstava za svakog krajnjeg korisnika su:

– Za RSD „Sloboda“ Tuzla, namjenski na ime podrške za rad i razvoj sportskog društva, u iznosu od 150.000,00 KM,

– Za iskazane potrebe OŠ Sjenjak Tuzla, dodijeljena su sredstva u iznosu od 60.000,00 KM,

– Za iskazane potrebe OŠ Novi Grad Tuzla, dodijeljena su sredstva u iznosu  70.000,00 KM,

–  Za iskazane potrebe OŠ Mejdan Tuzla, raspoređena su sredstva u iznosu od 70.000,00 KM,

– Za JZNU UKC Tuzla, namjenski za Kliniku za bolesti uha, grla i nosa, raspoređena su sredstva u iznsou od 20.000,00 KM i

– Za JZNU Dom zdravlja Tuzla, namjenski za nabavku opreme, raspoređena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.

– Za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK-a za projekat ispitivanja i zaštite lokaliteta Nekropole Breške, raspoređena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM

Ipak, bez zalaganja određenih političara na federalnom nivou,  a koji su iz Tuzle, pitanje je kada bi ova sredstva bila prebačena Gradu.

Zahvalnost Bukvareviću i Miraščiću

„ Mi smo kao Udruženje Magic Factory, koji realizira Tuzla Film Festival, dobili 10 hiljada KM-a. Ja moram da kažem da je nekoliko nekoliko ljudi bilo zaslužno za to bez kojih mi ne bismo ta sredstva dobili. To je ministar Salko Bukvarević koji je predložio na jednoj od sjednica Vlade FBiH da ta sredstva budu uplaćena na račun Grada Tuzla. Spomenuo bih i gospodina Gorana Miraščića koji  je tada bio savjetnik federalnog premijera. Svakako ako imate nekoga ko je iz Tuzle i ko se zalaže za vas na federalnom nivou znači vam puno i mislim da bi ta preraspodjela sredstava na niže nivoe vlasti ako bi se zadržala u narednom periodu sigurno puno značila Tuzla Film Festivalu“ –  istakao je direktor TFF-a Boris Balta.

Bitno je istaći da su ova sredstva i ranije doznačavana sa federalnog nivoa vlasti i u protekle tri godine.

„ Zahvaljujući premijeru FBiH Fadilu Novaliću i federalnom ministru  Salki Bukvareviću Grad Tuzla je na ovaj način dobijao sredstva protekle tri godine koja su raspoređena  BKC-u Tuzla, Narodnom pozorištu Tuzla, Fudbalskom klubu Sloboda. Ta sredstva su doprinijela  razvoju kulture i sporta u našem gradu. Zahvalost upućujem i ostalim članovima Vlade FBiH“ – istakao je Edis Bajić, bivši direktor BKC-a Tuzla. 

(Tuzlainfo.ba/A.V.)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.