Sindikat visokog obrazovanja TK javno pita: Ko je odgovoran za stanje na UNTZ?

by admin2
| 8:49

Nakon što je nedavno Sindikat visokog obrazovanja TK uputio otvoreno pismo, oglasili su se i predstavnici Vlade TK i Univerziteta u Tuzli koji su kazali da „nije upitna isplata plata za novembar i decembar tekuće godine, kao i ubuduće“.

Ovim putem radnici Univerziteta u Tuzli okupljeni u Sindikat visokog obrazovanja TK se zahvaljuju što je tako brzo (jednim sastankom) riješen problem isplata plata, a posebno ih, kako navode u dopisu, raduje najavljeno povećanje plaća od 6,5% i time izjednačavanje sa ostalim budžetskim korisnicima iz oblasti obrazovanja.

Međutim, iz Sindikata zabrinuti su za opstanak Univerziteta u Tuzli, pa su dopisom postavili pitanja predstavnicima Vlade TK i rektorici Univerziteta: “Da li je ovo samo ”gašenje požara”, novčanom intervencijom iz samo njima znanih raspoloživih budžetskih rezervi, kao i da li su utvrdili: uzroke smanjenja interesa svršenih srednjoškolaca za upis na Univerzitet u Tuzli; razloge pada vlastitih prihoda na Univerzitetu u Tuzli;na što su se trošila sredstva iz vlastitih prihoda i mjere za finansijski oporavak Univerziteta u Tuzli ; odgovornost rektora, direktora za ekonomske poslove i generalnog sekretara za stanje na Univerzitetu u Tuzli; iznose neevidentiranih obaveza Univerziteta u Tuzli po raznim osnovama, jer je po nekim informacijama riječ o milionskim iznosima, a za mnoge od ovih obaveza vode se sudski sporovi; koliki su novčani gubici Univerziteta u Tuzli po osnovu izgubljenih sudskih sporova i ko su odgovorne osobe, odnosno zbog čijih propusta u radu je došlo do sporova pred nadležnim organima; zašto i po kom osnovu se ne dopušta angažman i napredovanje, kako u službama po sistematizaciji radnih mjesta, tako i u nastavi, vlastitom kadru odnosno uposlenicima iz reda administrativno-tehničkog osoblja koji su stekli diplome i zvanja; zašto su tokom 2018. godine raspisivani konkursi za prijem u radni odnos novog osoblja ukoliko je analizom utvrđen trend pada vlastitih prihoda, a imajući u vidu da se niti jedno zaposlenje ne može izvršiti bez saglasnosti Vlade, (tj. zašto je Vlada dala saglasnost na nova uposlenja ako budžetom nisu predviđena sredstva za plaće);  šta je sa implementacijom projekta rekonstrukcije i opremanja jedne zgrade u kampusu Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Turskom razvojnom agencijom TIKA, jer se Vlada TK prošle godine javno hvalila i medijski objavila, da je u budžetu predvidjela oko 540 hiljada KM za ovu namjenu?

Ovo je samo dio gorućih pitanja na koja Sindikat visokog obrazovanja TK traži odgovore. Nezaobilazna pitanja su: Da li rektorica smatra da joj zbog „briljantnog stanja“ na Univerzitetu u Tuzli ne trebaju prorektori? Postoji li strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za narednih par godina i ima li rektorica bilo kakav akcioni plan za prevazilaženje očajnog stanja na Univerzitetu u Tuzli? Zašto Vlada TK ne izvrši kontrolu finansijskog stanja i poslovanja na Univerzitetu u Tuzli?

U dopisu koji su uputili Vladi TK, Ministarstvu obrazovanja i nauke TK, Upravnom odboru UNTZ, kao i rektorici Univerziteta, Sindikat je iskoristio priliku da podsjeti rektoricu da je osnovni zadatak Sindikata vođenje brige o zaposlenicima i njihovim plaćama i uslovima rada kod poslodavca.

Na otvoreno pismo Sindikata od 29.11.2018. godine, niti jedna od strana kojima je dopis bio upućen, nije odgovorila.

Time se stekao dojam zataškavanja i „skrivanja pod tepih“ stvarnog stanja, što je apsolutno neprihvatljivo članovima SVOTK, te ćemo ustrajati u borbi za uvođenje normi odgovornog ponašanja i odnosa prema javnoj ustanovi koja je opšte dobro svih građana, navodi se u dopisu Sindikata.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.