Vlada TK: 45.000,00 KM za realizaciju 8. Programa zapošljavanja Roma

by admin2
| 13:56

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na odobravanje 45.000,00 KM Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju 8. Programa zapošljavanja Roma.

Godišnje za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona je do sada izdvajala po 45.000,00 KM, te je isti iznos bio planiran za realizaciju i ove godine.

Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po 625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, što ukupno iznosi 7.500,00 KM po osobi.

Prema navedenom Programu ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa i zaposli Roma sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosu najmanje godinu dana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja Roma po ovom Programu.

Na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu u septembru 2018. godine evidentirano je ukupno 689 Roma ili 0,85 % od ukupnog broja nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, od kojih su 301 ili 43,68, % žene.

Prema kvalifikacionoj strukturi,od ukupnog broja Roma, njih 601 ili 87,22 % su NK osobe, 58 ili 8,41 % su KV, 18 ili 2,61% sa SSS, 9 ili 1,3 % PK, 1 ili 0,14 VKV, 1 ili 0,14 % sa VŠS i 1 ili 0,14 % je osoba sa VSS.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.