Tuzlanski kanton: Izabrani novi članovi Policijskog odbora

by nedim
| 19:47

Vlada TK prošle sedmice je imenovala članove Policijskog odbora na mandat od dvije godine.

Odlukom je za predsjedavajućeg imenovan Edin Karić, diplomirani kriminalist, a članovi su Denis Fejzić i Edvad Taindžić, diplomirani pravnici. Na poziciju zamjenika predsjedavajućeg imenovan je Kemal Suljkić, diplomirani pravnik, a zamjenici članova su Mevludin Omerović, diplomirani ekonomista i Elvira Muhić, diplomirani pravnik.

Za sekretara Policijskog odbora imenovana je Birsima Muharemović, a za njenog zamjenika Adisa Mehmedović.

Policijski odbor je nezavisno i nepristrasno tijelo za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o policijskim slu‘benicima Tuzlanskog kantona.

Policijski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca policijskog organa, koja se odnose na status policijskih službenika, uključujući i pitanja zapošljavanja i prestanka radnog odnosa, o žalbama koje se podnose zbog nerješavanja/nedonošenja odluka o statusnim pitanjima i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije policijskog organa.

Svi angažovani za rad u Policijskom odboru imaju pravo na naknadu.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.