Kadroviranje odlazeće Vlade TK: Novi v.d. direktora, članovi upravnih odbora, uposlenici…

by nedim
| 13:54

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je danas privremeno imenovala člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Data je prethodna saglasnost za razrješenje direktora JU Muzej istočne Bosne Tuzla i za imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Muzej istočne Bosne Tuzla.

Doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Specijalna biblioteka “Behram – beg” u Tuzli, Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla, te više rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnosti Javnoj ustanovi Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem zaposlenika, „Arhivist na sređivanju, obradi i zaštiti arhivske građe” u radni odnos na neodređeno vrijeme, kao i Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska bibliteka „Derviš Sušić” Tuzla za prijem zaposlenika, referenta za blagajničko poslovanje, u radni odnos na puno radno vrijeme uz ugovor o radu na određeno vrijeme do godinu dana.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.