Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove : Poništen Javni oglas o licitaciji za prodaju nekretnina u naselju Stupine

by admin2
| 12:12

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove je objavila poništenje Javnog oglasa o licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline „Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli.

U obrazloženju se navodi da se Javni oglas objavljen dana 7.11.2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla (www.tuzla.ba) i oglasnoj tabli Grada Tuzla, poništava iz tehničkih razloga.

poništenje oglasa  

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.