Počela gradnja: MZ Kiseljak dobija objekat Društvenog centra

by nedim
| 16:39

Tuzlansko naselje Kiseljak dobiće novi objekat društvenog centra koji će biti namjenjen unapređenju društvenog života i provedbi edukativnih aktivnosti u ovoj zajednici. 

Naime, 31. oktobra 2018. godine, započela je izgradnja objekta Društvenog centra u MZ Kiseljak Tuzla.

Objekat dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2,  prizemlje i sprat, biće izgrađen na mjestu starog Matičnog ureda na adresi Ulica Prvog maja do br. 28, Kiseljak, Grad Tuzla.

Objekat će imati namjenu društvenog centra, u kojem će  biti smještene kancelarije Mjesne zajednice Kiseljak i Matičnog ureda,  kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice, te prostorije za rad aktivnih udruženja na Kiseljaku, cafe za zajednicu, biblioteka, kao i  sale za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici.

Centar je projektovan kao objekat koji će ostvariti uštede energije i tako postići visoku energetsku efikasnost, a biće prilagođen i potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift).  Ispred objekta je predviđen prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.  

Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku donatora Freudenberg fondacije i Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Njemačke.

Također, bitno je istaći da realizacija projekta ne bi bila moguća bez partnerske saradnje i podrške Gradske uprave Tuzla. Naime, Grad Tuzla je osigurao adekvatnu lokaciju, odnosno zemljište za izgradnju predmetnog objekta, zatim, pokrenuo i vodio postupke, te preuzeo sve troškove vezane za pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju istog, kao i troškove vezane za pribavljanje dozvola za priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, te će po izgradnji objekta Fondaciji tuzlanske zajednice i njenim partnerima obezbijediti korištenje edukativno-društvenog dijela objekta na period od 30 godina, uz mogućnost produženja. 

Gradnja objekta se realizira u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice na Kiseljaku, u periodu od januara 2018. do 2020. godine.

U okviru ovog projekta, pored gradnje društvenog centra, biće realizovano čitav niz drugih aktivnosti i projekata u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Kiseljaka, Savjetom MZ i različitim građanskim udruženjima i grupama koje aktivno djeluju na Kiseljaku.  Sve aktivnosti imaju za cilj poboljšanje uslova življenja u ovom naselju za sve kategorije stanovništva, a posebno za djecu, mlade, Rome i žene. 

Izgradnja objekta je povjerena preduzeću Tehnograd doo Tuzla. Planirano je da se objekat izgradi u roku od dva do četiri mjeseca, zavisno od vremenskih prilika u narednom periodu.  Svečano otvaranje društvenog centra na Kiseljaku je planirano za proljeće 2019. godine – navedeno je u informaciji Fondacije tuzanske zajednice.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.