Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove: Javni oglas o licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla

by admin2
| 10:52

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), članova 2., 5., 8. i 13. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14), člana 3. stav 4. i člana 16. Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/15, 3/15, 4/16 i 2/17) i člana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14, 3/15., 7/15 i 12/15), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 11/17) i člana 2. Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaljučenje ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 11/18), Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla raspisuje

JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na  ovom linku:

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.