NR Kina: Predstavnice Biblioteke „Derviš Sušić“ učestovale na Forumu predstavnika Unije biblioteka

by nedim
| 10:25

U organizaciji Opštinskog biroa za kulturu, radio, televiziju, štampu i publikacije Hangzhou od 19.-22. oktobra u Hangzhou (Kina) održan je prvi Forum predstavnika Unije biblioteka NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Na Forumu je uzelo učešće sedamnaest zemalja sa predstavnicima iz više biblioteka i to: Kine, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Estonije, Mađarske, Latvije, Litvanije, Makedonije, Crna Gore, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije i Bosne i Hercegovine, koju su ispred Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla predstavljale Mirna Trifković, direktorica i Amela Galešić, zaposlenica.

Sama Unija ima za cilj da pomogne Kini i zemljama Centralne i Istočne Evrope izgraditi platformu za razmjenu i dijeljenje bibliotečkih informacija, a u svrhu unapređenja partnerstva i uzajamne saradnje.
Direktorica Biblioteke, Mirna Trifković učestvovala je na okruglom stolu na kojem su iznesene ideje država učesnica o dugoročnom razvoju Foruma predstavnika Unije biblioteka, kazavši pri tome da će Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla svoje učešće u ovoj Uniji nastojati da iskoristi za intenziviranje svojih aktivnosti na polju međunarodne saradnje. 

Zahvaljujući podršci i saradnji sa Ministarstvom civlinih poslova BiH, Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, realiziran je put za predstavnice tuzlanske biblioteke, koje su jedine iz Bosne i Hercegovine uspješno aplicirale na poziv za učešće u okvirom programu kulturne saradnje NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope. Sredstva za troškove putovanja i prezentaciju Biblioteke obezbijeđena su zahvaljujući apliciranju na Javni poziv za odabir programa i projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Federacije BiH – transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH, dok su troškove boravka u Kini snosili organizatori.

Drugog dana Foruma predviđenog za predstavljanje biblioteka Centralne i Istočne Evrope, direktorica Trifković govorila je o historijskom razvoju, djelatnosti, organizaciji Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla i mogućnostima za saradnju sa drugim članicama Foruma.

U okviru Foruma upriličeno je potpisivanje deklaracije o osnivanju Bibliotečke unije NR Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope, predstavljene su biblioteke učesnice, te održane panel rasprave na različite teme usmjerene na razvoj bibliotekarstva u cijelom svijetu.

Amela Galešić uradila je istraživanje na temu Biblioteke i promocija čitanja skupa sa predstavnicima biblioteka Kine, Latvije, Litvanije, Crne Gore, Poljske, Rumunije i Slovenije, te su razmjenili iskustva na temu promotivnih aktivnosti koje organiziraju u okviru djelatnosti svojih biblioteka.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.