Vlada TK: Prihvaćen Izvještaj o realizaciji programa prevencije maloljetničke delinkvencije

by admin2
| 7:43

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona 2016.-2019., za period juli 2017. – juli 2018. godine.

Na osnovu pregleda realiziranih mjera može se zaključiti da su u drugoj izvještajnoj godini Programske aktivnosti, pored prevencije pojave maloljetničke delinkvencije, proširene na doprinos realizaciji ciljeva koji se odnose na primjenu alternativnih modela postupanja, efikasnije provođenje mjera intervencija, unaprjeđenje kapaciteta i međusobnu saradnju institucija sistema za rad sa maloljetnim prestupnicima i njihovim porodicama.

U odgojno-obrazovnim ustanovama na području TK kontinuirano se razvijao i implementirao obavezan program edukacije nastavnika i učitelja, kao i preventivni programi rada sa djecom i učenicima. Također, Program sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju, koji se kao pilot projekat provodio u tri osnovne škole na području grada Tuzla, je pripremljen za proširenje njegove realizacije u 16 osnovnih škola u Tuzli, Gradačcu, Gračanici i Kalesiji.

Značajno je istaknuti i da se, kao rezultat preventivnih aktivnosti bilježi se konstantno smanjenje maloljetničkog kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona. Statistički podaci potvrđuju smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, smanjenje broja maloljetnih učinilaca krivičnih djela i broja prijavljenih maloljetnika.

Potpisani su i sporazumi o saradnji u provođenju odgojne preporuke „Uključivanje u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“ – saopšteno je iz Ureda za informisanje u Vladi TK.

 

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.